مدل شومیز ترک –  زیباترین شومیز دخترانه

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (14)

 مدل های جدید شومیزهای حریر-مدل شومیز ترک –  زیباترین شومیز دخترانه – شومیز جدید -شومیز زنانه

شومیز چیست 

کلمه شومیز از واژه فرانسوی Chemise آمده است که به معنای تیشرت و در کل گستره وسیعی از بلوز بانوان و یا ژاکت و هر چیزی از این دست را گویند.

به زبان ساده پیراهن مردانه جلو باز که مخصوص زنان است را شومیز میگن، مانند تصویر زیر.

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

شومیز چیست + مدل های جدید شومیزهای حریر

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

  شومیز جدید -شومیز زنانه

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

شومیز چیست + مدل های جدید شومیزهای حریر

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (18)

 مدل شومیز ترک –  زیباترین شومیز دخترانه  

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (19)

شومیز چیست + مدل های جدید شومیزهای حریر

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (20)

 شومیز زنانه

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (1)

 شومیز جدید 

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (2)

  شومیزهای حریر 

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

 مدل شومیز ترک  

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

شومیز چیست + مدل های جدید شومیزهای حریر

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

 زیباترین شومیز دخترانه – شومیز جدید -شومیز زنانه

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

 مدل های جدید شومیز حریر- شومیز زنانه

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (8)

 زیباترین شومیز دخترانه  

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (9)

شومیز چیست + مدل های جدید شومیزهای حریر

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک

 مدل های جدید شومیزهای حریر-مدل شومیز ترک  -شومیز جدید -شومیز زنانه

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (11)

 شومیز جدید -شومیز زنانه

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (12)

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک (13)

شومیز چیست + مدل های جدید شومیزهای حریر

شومیز-دخترانه ،شومیز-جدید،شومیز-ترک