شیک پارس

عکس نوشته های طعنه دار خفن و بسیار احساسی

عکس نوشته های طعنه دار خفن و بسیار احساسی

عکس نوشته های طعنه دار خفن

در این مطلب از سایت شیک پارس برای شما نمونه هایی از عکس نوشته های طعنه دار خفن   ,عکس نوشته های عاشقانه و زیبا برای پروفایل,عکس نوشته های عاشقانه و زیبا97,عکس نوشته های عاشقانه و زیبا 97,دانلود عکس نوشته های عاشقانه و زیبا,عکس نوشته های بسیار عاشقانه و زیبا  فراهم آورده ایم.

 

 عکس طعنه دار خفن (12)

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره

عکس طعنه دار خفن (13)

عکس نوشته های عاشقانه دختر و پسر

عکس طعنه دار خفن (14)

عکس نوشته های عاشقانه انگلیسی

عکس طعنه دار خفن (15)

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی جدید

عکس طعنه دار خفن (16)

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی زیبا

عکس طعنه دار خفن (17)

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی غمگین

عکس طعنه دار خفن (18)

عکس نوشته های عاشقانه و احساسی ناب

عکس طعنه دار خفن (19)

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

یک روز که داشتم به بدبختی هایم

فکر می کردم

خوشبختی از پشت در داد زد…

هنوزم نمیخوای بهم فکر کنی؟

دقیقا همان لحظه بود که بدبختی صدایش را بالا برد

تا صدای خوشبختی شنیده نشود…

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

بزرگترین پشیمانی ام

ساعت ها جمله ساختن

برای کسانی بود که لیاقت

یک کلمه را هم نداشتند….

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

ازِ هـمه دسـت کشـیدم

که تُـو باشـی هَمـه ام

رَفتـه ای!!

مَـن چـه کنـم تنـها؛ بـا این هَـمه غَـم…

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

هميشه قبل از بحث با هر كسى دو تا سوال از خودتون بپرسيد

كجاى زندگيشم؟ كجاى زندگيمه؟

اگه جواب “هيچ جا” بود بحث بيخود نكنيد!

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

انسانها آفريده شده اند که به آنها عشق ورزیده شود

و اشیاء ساخته شده اند که مورد استفاده قرار بگیرند…

دلیل آشفتگی های دنیااین است که:به اشياء عشق ورزیده می شودوانسانها مورد استفاده قرارمیگيرند.

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

گاهی از عشق هم ؛

با شکوه تر است

بودن با کسی که خوب بلد

است

زخم هایت را ببوسد . . . !

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

یکی از بزرگترین اسرار عشق و محبت این است که بیاموزید چگونه آرمانها و اندیشه های ناهماهنگ را از ذهن خود بزدایید و همواره آرزویی کنید که صادقانه می خواهید، نه آنچه که فکر می کنید شاید بتوان به دست آورد.

عکس نوشته های عاشقانه و احساساتی

عکس طعنه دار خفن (20)

دانلود عکس نوشته های عاشقانه و احساسی,زیباترین عکس نوشته های عاشقانه

همچنین دیدن فرمایید