شیک پارس

زیباترین مدل های دسته گل مچی عروس

دسته گل عروس دور مچی , مچبند گل عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

زیباترین مدل های دسته گل مچی عروس

دسته‌گل  مجموعه‌ای از گل‌ها است که به روش خلاقانه‌ای کنار هم چیده شده است. از دسته‌گل می‌توان برای تزئین خانه یا ساختمان‌ها استفاده کرده یا آن را در دست گرفت.

دسته گل عروس 
از رسومات قدیمی مراسم عروسی در عموم کشور ها است که عروس باید دسته گلی همراه با خود داشته باشد که در آخر مراسم عروسی آنرا به سمت جمعیت پرت میکند ، این دسته گل عموما از گل‌های فصل انتخاب می شود و یا گلی به خصوص است که عروس و داماد خاطره ی ویژه ای با آن دارند

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

دسته گل عروس دور مچی

2-Butterfly+Orchid-Wrist- Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

 مچبند گل عروس

15-Rose-Wrist-Corsage

دسته گل عروس دور مچی

14-Calla-Lily-Wrist-Corsage

دسته گل عروس دور مچی , مچبند گل عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

زیباترین مدل های دسته گل مچی عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

دسته گل عروس دور مچی

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

زیباترین مدل های دسته گل مچی عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

 مچبند گل عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

دسته گل عروس دور مچی , مچبند گل عروس

 Orchid-Wrist-Corsage , دسته-گل-مچی-عروس , دسته-گل-عروس-دور-مچی , مچبند-گل-عروس

زیباترین مدل های دسته گل مچی عروس

13-Orchid-Wrist-Corsage

11-Rose+Freesia-Wrist-Corsage

دسته گل عروس دور مچی , مچبند گل عروس

10-Orchid-Wrist-Corsage

زیباترین مدل های دسته گل مچی عروس

9-Rose-Wrist-Corsage

7-Orchid-Wrist-Corsage

دسته گل عروس دور مچی , مچبند گل عروس

4-Rose-Wrist-Corsage

همچنین دیدن فرمایید