شیک پارس

آموزش درس کردن پرده کریستالی (2)

روش ساخت پرده کریستالی 

روش-ساختن-پرده-کریستالی (7)

 

آموزش ساخت پرده کریستالی ما بسیار آسان است و فقط به کمی خلاقیت نیاز دارد

وسایل موردنیاز:

گیره

میله پرده

آموزش ساخت پرده آویز کریستالی

نخ ابریشم

الماس و مکعبی کریستالی

توپک و نیزه کریستالی

گندمی کریستالی

چسب تفنگی

روش ساخت:

ابتداقسمتی که می خواهیم آویز نصب کنبم اندازه گیری می کنیم سپس تقسیم بر ۵می کنیم

روش-ساختن-پرده-کریستالی (3)

وبعداز اینکه میله پرده نصب شدابتدانیره را وارد نخ ابریشم می کنیم

اول نیزه کریستالی راگره می زنیم  بعدمکعبی کوچک دوتا اضافه می کنیم و سپس مهره گرد سفید و دوباره دوتا گندمی و مکعبی زرد

 .در نهایت مابین هر کدام از مهره ها و گندمی ها حتما از چسب حرارتی استفاده شودچون اگر مهره ها روی باشد آویزیک حالت کج مانند می گیردوقتی که بافاصله از چسب حرارتی استفاده می کنیم چنین مشکلی نداریم.

ساخت پرده کریستالی ما به پایان رسید از این پرده می توانید برای روی اپن آشپزخانه یا ورودی اتاق خواب ها استفاده کنید و خانه ی خود را مزین فرمایید

منبع : http://shikpars.com/teaching-the-crystal-blinds-2

همچنین دیدن فرمایید