شیک پارس

متن های بزرگداشت روز معلم و اس ام اس تبریک روز معلم سری 5

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 5

اس ام اس بزرگداشت روز معلم 4 (4)

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه ی استادی که راه و رسم
درست زیستن را به من آموخت. امروز بهانه ایست
تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم را تقدیمت کند .
هفته معلم مبارک

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

معلم خوبم روزنه های روشنی که توی ذهنم باز کردی
هنوز دنبال نور میگردد…روزت مبارک

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

عارفان علـم عاشـق می شوند
بهـترین مردم معلـم می شـوند
عشق با دانش متمم می شود
هر که عاشق شد معلم می شود
روز معلم مبارک باد

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

از پدر گر قالب تن یافتیم
از معلم جان روشن یافتیم
استاد و معلم عزیز
هر روزت مبارک

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

معلم معلم
شمع شدی شعله شدی سوختی
تا هنرت را به من آموختی
معلم عزیزم روزت مبارک

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

پادشاهی پسر به مکتب داد
لوح سیمینش در کنار نهاد
بر سر لوح او نوشته به زر
جور استاد به ز مهر پدر
روز معلم مبارک
%image_alt%

%image_alt%

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

معلم پارچه ی لطیف زر بفتی است با تار محبت و پود علم. (دکتر سنگری)
*معلم عزیزم روزت مبارک*

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

در مکتب تو همیشه شاگردم من
دور از رخ تو همیشه پر دردم من
در فصل بهار و روز استاد ببین
بی نور معلم این چنین زردم من

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

آموزش عشقم از همین مکتب توست
اندوخته ی سوادم از این لب توست
گفتم که مریضم و بیا بستر من
چون عامل دردم این غم و این تب توست

اس ام اس بزرگداشت روز معلم و متن های تبریک روز معلم 

با این گچ عشق تخته ی جانم زن
خطّی ز کلام خود به ایمانم زن
صد درس در این کلاست آموخته ام
یک درس ز عشق جان ویرانم زن

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

و متن های تبریک روز معلم : http://shikpars.com/teachers-day-greeting-text-and-sms-5-series-teachers-da

همچنین دیدن فرمایید