شیک پارس

تقویت قوای جنسی با شلغم

تقویت قوای جنسی با شلغم

تقویت قوای جنسی شلغم دارای طبیعتی گرم و تر است و با آنکه شیرین و حاوی مواد قندی است اما هرگز تحت فعالیت میکروارگانیزم‌های موجود در هوا فاسد نمی‌شود حتی فسادپذیری در خوراکی‌هایی که با شلغم پخته می‌شوند، بسیار ضعیف است.شلغم یکی از بهترین‌ موادغذایی برای تقویت قوه و بنیه بدن است همچنین یکی از […]

 

==>> ادامه مطلب تقویت قوای جنسی با شلغم . . .

 

برچسب ها :

صفحات سایت