شعر پایان سال تحصیلی , متن برای پایان سال تحصیلی  ، دل نوشته آخر سال تحصیلی  

اس-ام-اس-پایان-سال-تحصیلی ، شعر-در-مورد-پایان-سال-تحصیلی (6)

اس ام اس پایان سال تحصیلی ، شعر در مورد پایان سال تحصیلی  

 

نامه ام آغاز شد با نام او ای دبستانی ترین احساس منجمله محتاجیم بر اِکرام او

لطف او شد شامل احوال ما  ای دبستانی ترین احساس من خوب از آن شد روز و ماه و سال ما

سال خوبی بود، امّا زود رفت ای دبستانی ترین احساس منتلخ اگر، یا این که شیرین بود، رفت

آمد و شد ماندنی نام ششم ای دبستانی ترین احساس منخاطرات خوب ایّام ششم

اوّلین بودیم ما در این مسیرای دبستانی ترین احساس من سعی بنمودیم ما، در این مسیر

از خدای خویش یاری خواستیمای دبستانی ترین احساس من سعی خود را با دعا آراستیم

پس موفّق ما شدیم و شادکامای دبستانی ترین احساس من هم در این تغییر نیکو پیشگام

شاد باشید ای عزیزان، دوستان ای دبستانی ترین احساس منهمچو گل های قشنگ بوستان

لحظه ی آخر معلّم شاد نیست ای دبستانی ترین احساس منهم دلش از بند غم آزاد نیست

چون معلّم هست دلتنگِ شما ای دبستانی ترین احساس منمی نوازد این دل آهنگِ شما

دانش آموزانِ خیلی خوبِ من ای دبستانی ترین احساس منجملگی هستید هم محبوبِ من

مصطفی بارحم، آن شیرین زبان ای دبستانی ترین احساس منبامحبّت، باصفا و مهربان

دیگر آن بانور خوب و نازنین ای دبستانی ترین احساس مناو که مظلوم است و کم حرف و متین

نام باهیئت بُوَد عبدالحکیم ای دبستانی ترین احساس منبا ادب باشد، و پرمهر و حلیم

آن که ممتاز است و هم دانا بُوَدای دبستانی ترین احساس من درس خوان و باادب، سینا بُوَد

دیگری نامش علی و هم رضاای دبستانی ترین احساس من آن دگر قاری قرآن، مرتضی

اوّلی آسان بگیرد کار راای دبستانی ترین احساس من هردو خوش سیما و خیلی خوش صدا

مصطفی تیموری را داریم دوست ای دبستانی ترین احساس مننیز آرش را که هم فامیل اوست

گرچه ساکت هست، باشد تیزهوشای دبستانی ترین احساس من پیر هم گردد، جوان مانَد سروش

هم رضایت که محمّد نام اوست ای دبستانی ترین احساس منشیطنت ها می کند، هم خنده روست

دوست می دارم رفیعی پور راای دبستانی ترین احساس من چون که او نَپذیرد حرف زور را

هست روشن گرچه قدری گوشه گیرای دبستانی ترین احساس من نیز باشد باوقار و سر به زیر

درس خوان و باادب باشد مُبین ای دبستانی ترین احساس منهست باانصاف و آرام و متین

اهل دعوا نیست، می دانم علی ای دبستانی ترین احساس مناهل درس و تربیت باشد، بلی!

عیدخانی دوستدار فوتبال ای دبستانی ترین احساس منشوخ طبع و درس خوان و باکمال

هم قرائی را که حجّت نام اوست ای دبستانی ترین احساس منهمچو دیگر دوستان داریم دوست

حرف، خیلی دارد این گُلکار ما ای دبستانی ترین احساس منفوتبالیست و نیز ورزشکار ما

کس ز مُضطر هیج آزاری ندید ای دبستانی ترین احساس منجز کمک کردن و همکاری ندید

آن که باشد بهترین دروازه بان ای دبستانی ترین احساس منهست مهران، آن عزیز مهربان

هم مُطهّر را که باشد خوش زبان ای دبستانی ترین احساس مندرس خوان و قاری قرآنمان

حافظ قرآن همان نطّاق ماست ای دبستانی ترین احساس مندرس خوانِ خوبِ خوش اخلاق ماست

نیز رامین نوازنده بُوَد ای دبستانی ترین احساس منیار بانور است و خوش خنده بُوَد

شیطنت ها می کند این پوریاای دبستانی ترین احساس من هست چون سینا ریاضیدانِ ما

دیگری مسعود، آن نقّاشمان ای دبستانی ترین احساس مناو که خلّاق است و خیلی مهربان

بعد از آن ها کیست؟ طاها وحدتیای دبستانی ترین احساس من گویمش: بس جدّی و باهمّتی

درس خوان و بانمک، عرفان بُوَد ای دبستانی ترین احساس منفوتبالش خوب و از خوبان بُوَد

این سخن ها را خلیلی پور گفت ای دبستانی ترین احساس منبا دلی از هجرتان رنجور گفت

دانش آموزانِ محبوب و ملیح ای دبستانی ترین احساس منپایه ی شش در دبستانِ فصیح

با خدا باشید ای یاران؛ شماای دبستانی ترین احساس من پیرو قرآن و باایمان شما

ای عزیزانم؛ خدا همراهتان همرهِ هر روز و سال و ماهتان

شعر از: ابوالقاسم محمّد خلیلی پور

 اس ام اس پایان سال تحصیلی ، شعر در مورد پایان سال تحصیلی  

اس-ام-اس-پایان-سال-تحصیلی ، شعر-در-مورد-پایان-سال-تحصیلی (5)

 شعر پایان سال تحصیلی


خاطرات كودكی زیباترند

یادگاران كهن مانا ترند

درس های سال اول، ساده بود 

آب را بابا به سارا داده بود

                

درس پند آموز روباه و کلاغ 

روبه مكار و دزد دشت و باغ      

روز مهمانی كوكب خانم است   

سفره پر، از بوی نان گندم است  

 

كاكلی گنجشككی با هوش بود 

فیل نادانی برایش موش بود   

با وجود سوز و سرمای شدید 

ریز علی پیراهن از تن می درید  

                 

تا درون نیم كت، جا می شدیم 

ما پراز تصمیم كبری می شدیم    

پاك كن هایی ز پاكی داشتیم 

یك تراش سرخ لاكی داشتیم

                     

كیفمان چفتی به رنگ زرد داشت 

دوشمان از حلقه هایش درد داشت 

گرمی دستان ما از آه بود   

برگ دفترها به رنگ كاه بود

                 

مانده در گوشم صدایی چون تگرگ 

خش خش جاروی با پا روی برگ 

همكلاسی های من یادم كنید  

بازهم در كوچه فریادم كنید

              

همكلاسی های درد و رنج و كار 

بچه های جامه های وصله دار 

بچه های دكه ی خوراك سرد 

كودكان كوچه اما، مرد مرد   

             

كاش هرگز زنگ تفریحی نبود 

 

جمع بودن بود و تفریقی نبود 

كاش می شد باز كوچك می شدیم  

لا اقل یك روز كودك می شدیم

      

یاد آن آموزگار ساده پوش 

یاد آن گچ ها كه بودش روی دوش   

ای معلم یاد و هم نامت بخیر 

یاد درس آب و بابایت بخیر

 

             
ای دبستانی ترین احساس من 

بازگرد، این مشق ها را خط بزن 

ای دبستانی ترین احساس من  

بازگرد این مشق ها را خط بزن

   

متن برای پایان سال تحصیلی  ، دل نوشته آخر سال تحصیلی 

اس ام اس پایان سال تحصیلی ، شعر در مورد پایان سال تحصیلی  

   

  اس-ام-اس-پایان-سال-تحصیلی ، شعر-در-مورد-پایان-سال-تحصیلی (4)

 شعر پایان سال تحصیلی


باز هنگام وداعی تازه است

غصه ها در سینه بی اندازه است

                     بغض تلخی در گلویم مانده است

                       سد راه گفتگویم مانده است

ناله هایم ناله های درد نیست

ناله ای جز ناله یک مرد نیست

                      قبل از این در سینه ی ما غم نبود

                     در دل ما شور و شادی کم نبود

روزهای شادمانی سر شدند

لحظه های دلخوشی آخر شدند

                    فرصتی دیگر برای کوچ نیست

                    انتظارم جز خیالی پوچ نیست

هر چه گفتیم از کویر و دشت بود

راه رفته راه بی برگشت بود

                     تو چه می دانی زداغ زنجره؟

                      مرگ پروانه کنار پنجره

خاطرات خوب ما پر پر شدند

سهم میز و تخته و دفتر شدند

                      وبخوان در چشمهایم درد را

                            قصه تنهایی یک مرد را

لحظه رفتن به یادم گریه کن

قطره اشکی برایم هدیه کن

                       سهم ما حالا فقط تنهایی است

                     خالی از هر عشق و هر زیبایی است

کاش می شد درد را تفسیر کرد

خواب چشمان مرا تعبیر کرد

                        سرنوشتم سخت مبهم می شود

                       طرح نامعلومی از غم می شود

روزهامان بوی خوب یاس داشت

عطر سیب و طعمی از گیلاس داشت

                        ای کویر ای شاهد غمهای من

                         در تو گم گشته دل شیدای من

سینه را با آتش غم گر زدند

آرزوهای مرا آجر زدند

                       گر چه شعرم خالی از احساس بود

                         خالی از بوی ترنج یاس بود

چون که از ژرفای غم جوشیده بود

عیب بی وزنی آن پوشیده بود

                           در شما دیدم محبت را بسی

                            از شما بهتر نمی دانم کسی

دوستانی مهربان و بی ریا

خالی از هر نوع غرور و ادعا

                             گوش کن تا با تو گویم یاورم

                               از همان ناگفته های آخرم

بر سر هر کس اگر دادی زدم

در کلاس درس فریادی زدم

                              ازبزرگی دوستان عفوم کنید

                               مهربخشش برخطاهایم زنید

شعرهایم گر چه از درد دل است

لیک در توصیفتان ناقابل است

                               آرزو دارم که هر جا می روید

                              این نصیحت را زشیخی بشنوید

نیست در دنیا بجز نیکی اثر

غیر از این باشد برایت دردسر

                               مدرسه لبریز از بوی شماست

                              شعر من شرمنده روی شماست

در امان باشید از رنج وبلا

خرم ومسرور بایادخدا

 شعر پایان سال تحصیلی

اس-ام-اس-پایان-سال-تحصیلی ، شعر-در-مورد-پایان-سال-تحصیلی (3)

متن برای پایان سال تحصیلی  ، دل نوشته آخر سال تحصیلی 

اس ام اس پایان سال تحصیلی ، شعر در مورد پایان سال تحصیلی  

  اس-ام-اس-پایان-سال-تحصیلی ، شعر-در-مورد-پایان-سال-تحصیلی (1)

 شعر پایان سال تحصیلی

دلم برای پاکی دفتر نقاشی و گم شدن در آن خورشید همیشه خندان، آسمان همیشه آبی، زمین همیشه سبز، و کوه های همیشه قهوه ای  ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای خط کشی کنار دفتر مشق با خودکار مشکی و قرمز، برای پاک‌کن های جوهری و تراش های فلزی، برای گونیا و نقاله و پرگار و جامدادی  ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای تخته پاک‌کن و گچ های رنگی کنار تخته   ای دبستانی ترین احساس من

برای اولین زنگ مدرسه، برای واکسن اول دبستان ای دبستانی ترین احساس من

برای سر صف ایستادن ها  ای دبستانی ترین احساس من

برای قرآن های اول صبح و خواندن سرود ایران اول هفته ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای مبصر شدن، برای از خوب، از بد، دلم برای ضربدر و ستاره  ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای ترس از سوال معلم، کارت صد آفرین  ای دبستانی ترین احساس من

بیست داخل دفتر با خودکار قرمز و جا کتابی زیر میزها، جا نگذاشتن کتاب و دفتر  ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای لیوان‌های آبی که فلوت داشت  ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای زنگ تفریح، برای عمو زنجیر باف بازی کردن ها، برای لی‌لی کردن  ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای دعا کردن برای نیامدن معلم، برای اردو رفتن ای دبستانی ترین احساس من

برای تمرین های حل نکرده و اضطراب آن ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای روزنامه دیواری درست کردن برای تزئین کلاس  ای دبستانی ترین احساس من

برای دوستی هایی که قد عرض حیاط مدرسه بود، برای خنده های معلم و عصبانیتش برای کارنامه…. ای دبستانی ترین احساس من

نمره انضباط، برای مهر قبول خرداد  ای دبستانی ترین احساس من

دلم برای خودم، دلم برای دغدغه و آرزو هایم، دلم برای صمیمیت سیال کودکی ام  ای دبستانی ترین احساس من

تنگ شده ای دبستانی ترین احساس من

نمی دانم کدام روز در پشت کدام حصار بلند، کودکی ام را جا گذاشتم کسی آن سوی حصار نیست کودکی ام را دوباره به طرفم پرتاب کند؟ 

 شعر پایان سال تحصیلی

اس-ام-اس-پایان-سال-تحصیلی ، شعر-در-مورد-پایان-سال-تحصیلی (2)

 شعر پایان سال تحصیلی

متن برای پایان سال تحصیلی  ، دل نوشته آخر سال تحصیلی 

اس ام اس پایان سال تحصیلی ، شعر در مورد پایان سال تحصیلی