شیک پارس

اس ام اس روز نوجوان اس ام اس تبریک روز نوجوان ۹۴

اس ام اس روز نوجوان اس ام اس تبریک روز نوجوان ۹۴

اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس تبریک روز نوجوان,روز نوجوان

۸ آبان ، روز نوجوان می باشد .

در این پست اس ام اس تبریک روز نوجوان رو بخونید .

از اس ام اس روز نوجوان لذت ببرید .

آرزوهای دور و دراز توست که به تکه تکه این دنیای بزرگ، امید و جنبش می بخشد؛ پس تنفس کن هوای زندگی و شور و سازندگی را.

:… اس ام اس تبریک روز نوجوان …:

قدر لحظه های تو را چه کسی می داند، جز تو که در جست وجوی نردبانی محکم، گستره زمین را کوچک می بینی و پروازی بلند، حتی بی بال و پر را در سر داری؟!

:… اس ام اس روز نوجوان …:

بگذار آسان و بی کاستی، شعله های کوچک اندیشه و احساس در تو شکوفا شود!

:… اس ام اس روز نوجوان …:

امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد را به زمین تبریک می گویند.

:… اس ام اس روز نوجوان ۹۴ …:

خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد،
به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.
نوجوان روزت مبارک!

:… اس ام اس روز نوجوان …:

اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس تبریک روز نوجوان,روز نوجوان

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست.

:… اس ام اس روز نوجوان …:

ما اگر پیرانه سرْ در بندگی افتاده ایم هم چو سروْ آزادگی درنوجوانی یافتیم
خواجوی کرمانی

:… اس ام اس روز نوجوان …:

او به همه فهماند که چگونه می توان از قعر نیستی به اوج هستی رسید .

:… اس ام اس روز نوجوان …:

او به ما فهماند که چگونه می توان غل و زنجیرهای اسارت شیطانی را گسست و به یگانه معبود هستی پیوست .

:… اس ام اس و پیامک روز نوجوان …:

او چه زیبا تصویرحقیقی رهایی از کالبد جسم خاکی و پرواز و مأوا گرفتن در جوار معبود را به نمایش گذاشت .

:… اس ام اس روز نوجوان …:

بلوغ تو چقدر به جوانه های درخت می ماند که رو به پنجره می شکفند!

:… اس ام اس روز نوجوان …:

سفرهایی از این سال تا تولد لطیف باران، برای تو ترسیم شده است. خنده های گلبرگ های نو، چقدر شبیه سجاده کوچک توأند که وقت نماز، همه جا را معطر می کند! بلوغ تو آغازگر مسیر پر از مهر بندگی است.

:… اس ام اس روز نوجوان …:

بیا و به اشیای پیرامون خود رنگ معنویت بزن.
کارهایت را مطابق ثانیه های زلال آب ها تنظیم کن.
بوی بهشت را روی خلوت دل بگستران.

:… اس ام اس روز نوجوان …:

بیا و نگاهت را تا پروانه زارِ شادی ببر. روی پای خود بایست و نشاط آورترین ناحیه روزگار را تماشا کن.

:… اس ام اس جدید تبریک روز نوجوان …:

خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.

:… اس ام اس روز نوجوان …:

چیزی کم نداری در راه رسیدن به خواسته های درست. کنجکاوی، در بساط نوجوانی ات یافت می شود؛ به شرطی که به موقع و به جا از آن بهره بگیری.

:… اس ام اس روز نوجوان …:

وقتِ آن رسیده است که خود را با آسمانی ترین روزها بسنجی و با توانستن برابر بدانی

:… اس ام اس روز نوجوان …:

اس ام اس روز نوجوان,اس ام اس تبریک روز نوجوان,روز نوجوان

در مقطعی دیگر، جلوه مقدماتی عشق را می بینی و به سرسبزی ها آراسته می شوی.

:… اس ام اس روز نوجوان …:

امروز، روز حسین فهمیده و همه هم سن و سال های جسور و با شهامت اوست که قدر نوجوانی خود را می دانند و هر سال، مثل امروز با همه خوبی ها، تلاش ها، مردانگی ها و تازگی ها، دست دوستی می دهند.
نوجوان سبز! روزت مبارک!

:… اس ام اس جدید روز نوجوان …:

امروز، هستی پیر و کهن، احساس می کند که به مرز بلوغ خویش دوباره نزدیک می شود؛ هم آهنگ با تو!

:… اس ام اس روز نوجوان …:

تو به جمع گرم ساقه های سبز و نوجوان پیوسته ای و این، سرآغاز شاد و شیرین جست وجوگری توست

:… اس ام اس روز نوجوان …:

امروز، روز توست، روزی که ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست در دست هم، جشن رشد را به زمین تبریک می گویند

اس ام اس روز نوجوان

همچنین دیدن فرمایید