شیک پارس

اس ام اس بزرگداشت روز معلم 4

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

اس ام اس بزرگداشت روز معلم 4 (1)

معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

روزت مبارک

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین / آنکه دین آموزد و علم یقین

روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم

زیرا شمع را میسازند تا بسوزد،

اما تو میسوزی تا بسازی

با سپاس و عرض تبریک فراوان…

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

عارفان علـم عاشـق می شوند

بهـترین مردم معلـم می شـوند

عشق با دانش متمم می شود

هر که عاشق شد معلم می شود

روز معلم مبارک باد

اس ام اس بزرگداشت روز معلم 

دبیر عزیزم یاد تو همیشه در ذهنم

عشق تو در قلبم

و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است.

روزت مبارک

اس ام اس بزرگداشت روز معلم 

ای معلم تو را سپاس :ای آغاز بی پایان ،

ای وجود بی کران ،

تو را سپاس .ای والا مقام ،

ای فراتر از کلام،

تورا سپاس.

ای که همچون باران

بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روزت مبارک

اس ام اس بزرگداشت روز معلم 

دبیر عزیزم .

یاد تو همیشه در ذهنم

.عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است ،

روزت مبارک . . .

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم

که به من درس صبر و وفاداری آموخت

 و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت

 روزت مبارک . . .

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

ای معلم :ای روشنی بخش دلها

 براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی

چگونه می توان تو را ستود

و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی .

اس ام اس بزرگداشت روز معلم

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

 از جهل وغم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده .

اس ام اس بزرگداشت روز معلم:

 

همچنین دیدن فرمایید