شیک پارس

بازتاب حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در رسانه های جهان

جهانی شدن خبر فرو ریختن ساختمان پلاسکو

فرو-ریختن-ساختمان-پلاسکو

بازتاب حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکو در رسانه های جهان از جمله رویترز ، آسوشیتدپرس، ان بی سی و راشا تودی

فرو-ریختن-ساختمان-پلاسکو

واکنش جالب یک کاربر توئیتر به توئیت یک صهیونیست درباره فروریختن ساختمان پلاسکو