شیک پارس

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

مسیر  طولانی،محل عبور مگان و مادرش  و مراسم حامل نیز از اینجا عبور می کنند!

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (7)

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (6)

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (5)

 

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (4)

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (3)

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (2)

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (1)

 

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (8)

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (11)

 

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (7)

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (10)

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (6)

تصاویر مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (6)

 

گل ارایی فوق العاده مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (5)

 

گل ارایی فوق العاده مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (4)

 

گل ارایی فوق العاده مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

 

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری (1)

گل ارایی فوق العاده مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

31906346_2117918111810635_5308546536672591872_n

 

31928340_848333862043853_7566872003408297984_n

گل ارایی فوق العاده مراسم ازدواج مگان مارکل و پرنس هری

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری

کلاونی و همسرش امل رمزی کلونی

تصاویر-مراسم-ازدواج-مگان-مارکل-پرنس-هری

دیویید بکام  و ویکتوریا وارد این شهر شده اند

 

دوستان مگن

 

خانم کیتی اسپنسر (راست) و بنفش فون وستنولزز، زنانی که مگان و هری را راه اندازی کردند

همچنین دیدن فرمایید