شیک پارس

عکس نوشته های عاشقانه جدید سال 1397

عکس نوشته عاشقانه (34)

عکس نوشته های عاشقانه جدید

در این مطلب از سایت شیک پارس برای شما نمونه هایی از عکس نوشته های عاشقانه جدید عکس نوشته های عاشقانه و احساسی جدید,عکس نوشته های عاشقانه و احساسی زیبا,عکس نوشته های عاشقانه و احساسی غمگین,عکس نوشته های عاشقانه و احساسی ناب  فراهم آورده ایم.

عکس نوشته عاشقانه (31)

عکس نوشته های عاشقانه غمگین جدید

عکس نوشته عاشقانه (32)

دانلود عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته عاشقانه (35)

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته عاشقانه (36)

عکس های نوشته دار عاشقانه غمگین

عکس نوشته عاشقانه (37)

بهترین عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه (38)

عکس نوشته های عاشقانه زیبا و غمگین

عکس نوشته عاشقانه (39)

عکس نوشته های عاشقانه زببا و غمگین اینستاگرامی تیر 97

عکس نوشته عاشقانه (40)

عکس نوشته های عاشقانه زببا

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…

عکس نوشته های عاشقانه جدید 2018

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

عکس نوشته های عاشقانه جدید 2018

سخته بخوایش و نخوادت…
یا اینکه بخوادت و نخوایش…
اما هیچی سخت تر از این نیست که
بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

عکس نوشته های عاشقانه جدید 2018

ﺟﯿﺮ ﺟﯿﺮﮐﻬﺎ؛
ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺷﮏ

از پوستم
صدای تو می تراود
بر پاهای تو راه می روم
با چشم تو شعر می نویسم
من که ام
به جز تو
که در رگ و پوستم نهانی و
نام مرا به خود داده ای…

شمس لنگرودی

عکس نوشته های عاشقانه جدید 2018

شهر پر از زن هایی است
که وقتی از خیابان عبور می کنند
چشمی
به دنبال شان نیست
پر از زن هایی که
قانون جاذبه را نقض می کنند

-سیبی نمی افتد
تا زمان شان، سپری شود

زمان را
از مردانی می پرسند
که کنار اسکله می ایستند
و برای قایق هایی که بر نمی گردند
دست تکان می دهند

مردی که در هم آغوشی
موهایم را باز نمی کند
شاید می داند
انگورهای مرده شراب نمی شوند
شاید می داند
زیبایی اش را گم کرده
باید دورتر از آینه بایستد

ابریشم معینی

عکس نوشته های عاشقانه جدید 2018

عکس نوشته های عاشقانه جدید سال 1397

عکس نوشته

telegram

-------------------------------------

همچنین دیدن فرمایید