حضور شبنم قلی خانی در جشن ۲۵ سالگی داروخانه دکتر حبیبی تهران

 

بازیگران بازیگران زن ایرانی شبنم قلی خانی در جشن داروخانه دکتر حبیبی (3 عکس)

عکس های جدید شبنم قلی خانی – عکس های حضور شبنم قلی خانی در جشن  داروخانه دکتر حبیبی تهران

بازیگران بازیگران زن ایرانی شبنم قلی خانی در جشن داروخانه دکتر حبیبی (3 عکس)

شبنم قلی خانی همانند اکثر هنرمندان کشور در مراسم ۲۵ سالگی داروخانه دکتر حبیبی تهران حضور یافت .

 

بازیگران بازیگران زن ایرانی شبنم قلی خانی در جشن داروخانه دکتر حبیبی (3 عکس)