عکس نوشته های عاشقانه و غمگین و عکس های عاشقانه زیبا

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

من را دار بزن اما دور نزن !!

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین را در این پست ببینید . . .

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

چه ساده در میان گریه های خویش زاده میشویم

و چه ساده در میان گریه های دیگران میمیریم

و در میان این دو سادگی معمایی میسازیم به نام زندگی !

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

تا زمینی میچرخد …

تا هوا هواست …

منو تو در جنونی سر به راهیم…

عکس نوشته های عاشقانه و غمیگن , عکس های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

 واســه دل بـــریـــدن از مَــــن دیـــره

مــــنـــو عاشق خــــودت کــــردی تـــــو

خـــیـــلـــی وقـــتـــه که بِـــت عـــادت کَــــردم

بـــا تـــو مـــی بـــیـــنـــم هَــــمــــه دنــــیـــا رو…

 ـــو بـــرام مِـــثـــه نـــفـــس مـــیـــمـــونـــی

زندگی مـــن بــــه تــــو وابـــســـتـــس

جـــای هـــیـــچـــکـــی جـــز تــــو ، تــــو قـــلـــبـــم نــــیـــســــت

دِلـــه عاشقم بِـــهـــت دِلـــبـــســــتـــس

 تـــــــــــــرو خدا تنهام نزار

تـــــــرو خدا تَــرکَــم نَــکُـــن

تــــرو خدا از زندگیم

خودتو نگیر کم نکن

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

همیشه حق با منه ولی …

حس توضیح دادن ندارم!!!

عکس عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

مــگــه خَــبَــر نــداری از دِلَـــم کـــه

مَـــنـــو ایـــنـــجـــوری مـــیـــزاری و مـــیـــری

مـــگـــه نـــمـــیـــدونـــی جـــون مـــنـــی تــــو

کـــه داری جـــونــمــو از مَـــن مــیــگـــیـــری

عکس نوشته های جدید عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

تنهایی چیزهای زیادی را به انسان می آموزد

اما تو نرو ! بگذار نادان بمانم!

عکس های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

اولین عشق تو می شدم اگر …

این زمان لعنتی نبود …

عکس های عاشقانه زیبا

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

پشت حرف های یک مرد….
پشت نوازش ها….
سرزنش ها….
پشت تمام نگاه های معنی دارش….
پشت سکوتش….
پشت لبخند های پراز رازش….
عشقی است پنهان تر از محبت زنانه ^_^

عکس نوشته های غمگین و عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

هر دو سیگاری شدیم ، من بهمن میکشم قلبم تیر

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

غصه نخور دلم …

اونیکه تو رو شکسته

خدا جوابشو پس میده !

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

درد یعنی دلم براش خیلی تنگ شده اما هیچ غلطی نمیتونم بکنم

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

حرفهـاے زیادے بلـد نیستـم . . .
من تنهـا چشمـان تــو را دیـدم و گوشـه اے از لبخندتـ
کـ حرفهایـم را دزدیـد !!
از عشــق چیـزے نمـے دانـم
امـا دوستتــ دارم . . .
کودکانـه تـر از آنچـه فکـر کنـے !!

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

فرق سرت میدونی کجاست؟!

دوست داشتنت دقیقا بخوره همونجا 🙂

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

موهاش دریا بود ، دنیامو زیبا کرد …

فهمید دیونم موهاشو کوتاه کرد

عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

بعضی وقتا باید خیلی جدی گفت :

فدا ســــــــــــرم

عکس های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

با شکستن دل کسی ما خوشبختر نمی شویم !!
کاش.. دانیم اگر دلیل اشک کسی شویم دیگر با او طرف نیستیم با خدای او طرفیم
و کاش انسان ها.. انسان بمانند

عکس های عاشقانه جدید

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده

واسه رسوندن خودش به تو همه ی راه رو نفس نفس زده

 حـــــــــــــــــــس خوبیه 🙂

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

بگذار همه ی زندگی ام گره ی کور بخورد دستهای “تــــــــــو” که باشد ملالی نیست… با نگاه “تـــــــــــو” گره از همه چیز باز میشود حتی از دل گره خورده من!

عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

حکایت شبای من ; از زبان بالشتم شنیدنی است …

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

از عشقت دیوونم

تا زنده م از تو من میخونم

خیلی دوست دارم

عشق من خیلی دوست دارم

عکس نوشته های غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

تحمل میکنم بی تو به هر سختی …

به شرطی که بدونم شاد و خوشبختی

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

اگه میخواى خوشبخت بشى…؛ با کلاغى ازدواج کن که دل داره!
نه طاووسى که فقط زیبایى داره…!!!

عکس های عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

اگه بگم دوست دارم هر روز صبح با صدای تو بیدار بشم…بعد بفهمی با ساعتم بودم!!

اگه بگم چرا رفتی؟؟؟؟ بعد بفهمی با برق بودم!

اگه بگم هرجا باشی پیدات می کنم… بعد بفهمی با دسته کلیدم بودم!!

اگه بگم دوستت دارم بعد فکر کنی با…

نه! ایندفعه با خودت بودم

عکس نوشته عاشقانه غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

خوبه که نیستی کم رنگی ; همینجوری بمون …

خیلی شیکه رنگ بندی

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

رفتم و میرم باز … هرچند …

خسته و داغون شده پام …

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

مگه داریم
جمله از این هیجانی تر…
…is typing
وقتی باهاش قهری..!!

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

مرسی که هستی …

و هستی را رنگ آمیزی میکنی هیچ ازت نمیخواهم فقط باش

عکس نوشته های غمگین عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

دو نوع شکست عشقی داریم:
۱ . عاشقش باشی اما ” نخواد ” باهاش باشی .
۲ . عاشقش باشی اما ” نخوان ” باهاش باشی .

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

حس خوبیه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تو پس زده …

دست تو بگیره و بهت بگه موندنش کنار تو مسلمه …

حس خوبیه 🙂

عکس نوشته های زیبای عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

گفتم به گل زرد ; چرا رنگ منی ؟!

افسرده و دلتنگ چرا مثل منی؟ !

من عاشق اویم که رنگم شده زرد …

تو عاشق که هستی که همرنگ منی؟

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

صبح است … صبح خیلی زود …

بیدار شده ام تا دوست داشتنت را دوباره زودتر از روزهای قبل شروع کنم …

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

هرچه زدم بی تو دلم باز نشد …

جز تو کسی باب دل ما نشد …

هرچه پرستو شدم و پر زدم …

هم نفسی مثل تو پیدا نشد…

عکس نوشته عاشقانه غمگین

عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه غمگین,عکس عاشقانه 94

عکس نوشته های عاشقانه و غمگین

عکس های عاشقانه

7 دیدگاه‌ها

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید