شیک پارس

عکس های عاشقانه و غمگین 2015 عکس رمانتیک 94 سری 12

عکس های عاشقانه و غمگین 2015 عکس رمانتیک 2015 سری 12

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

عکس نوشته عاشقانه و عکس های رمانتیک 2015 رو در این پست ملاحظه می کنید .

امیدواریم از عکس های عاشقانه لذت ببرید و در مورد عکس عاشقانه غمگین 94 نظر بدید .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

تـــــــــو مــــرا کوچـــه کوچــــه بلـــدی . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

دلـــــم میخواهد . . .

به همه عقاید احترام بگذارم . . .

ولــــی احترام به بعضی عقاید ،

توهیــــــن به شعــــور خودم محسوب می شود .

پس در بهتریــــن حالت تحملشان می کنم و . . .

هیــــچ نمی گویم !

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

” مـــــــــن از عطــــــــــــــــش ترانـــــه آفریــــــدم “

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

عشق کوتاه است و فراموشی ،

چقــــــــدر طولانـــــــــــی . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

وای ، باران باران ;

شیشه ی پنجره را بـــــاران شست . . .

از دل من اما ،

چه کسی نقش تـــــــــــو را خواهد شست ؟!

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

آدمـــــهایــــــی که خودشــــون تـــــو زندگــــــی ،

همیـــــشه تکیه گـــاه بودن . . . وقتی یه غمـــــی دارن ،

تنهایــــــی رو بیشتـــــر دوست دارن !

چون عــــــادت به تکیـــــه کردن ندارن . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

منتظــــــــرم . . .

شبیـــــه یـــــــک آهنـــــگ قدیمـــــی

در آرشیـــــو رادیــــــو :

زنــــگ بــــزن

بگـــــو کــــه میخواهی مــــــــرا بشنوی . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

هیچکــــــــــس بــــرای مـــــن ،

تـــــــــــــــــــو ♥

نمـــــی شـــــود . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

واســــــــه مـــــــــن روانـــــــــــی . . .

ایــــن زندگــــــی روا ، نــــــــــــی . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

صـــدا کن مـــرا . . .

صـــدای تــــو خوب است

صــــدای تو سبزیــــنه . . .

آن گیــــاه عجیبی است

کــــه در انتهای . . .

صمیمیت حزن می روید . . .

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

تنهــــایـــی . . .

از معـــدود لـــــذت هایی است که . . .

نمی تـــــوانی . . .

با دیگـــــری قسمتـــــش کنــــی . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

خیلــــــــــــی میــــــخــوامـــت . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

چــــــای داغــــی که دلــــــم بود به دستت دادم . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

منتظر هستم که در رویای من حاضر شوی
تا کمی در عاشقی مانند من ظاهر شوی

قصه ام مانند هند و آن همه گنجینه ها
مثل آن دریای نورم تا تو هم نادر شوی

روز و شب از دوری ات اشعار زیبا گفته ام
نوبتت امشب شده تا از غمم شاعر شوی

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

چشم هایم را به بیمارستان می برم . . .
نمی دانم چه مرگشان شده! . . . هر شب در خواب جایشان را خیس می کنند…!

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

آغـــــــــوشتـــــو بــه غیـــر مــــــن

بـــــه روی هیشکـــــــی وا نکــــن . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

آیـــــا هنــــوز نیـــــاموختی ؟!

کــــه اگـــر همه ی عالــــم

قصـــد ضــــرر رساندن به تـــــو را داشته باشند ،

و خـــــــدا نخواهــد

نمـــــی تواننــــد . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

تـــــــو با مـــــن بـــودی گنـــــده بـــودی

وگــــرنه همــــه میدونند مـــــــــاه از خــــودش نـــــــور نداره . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

همه چیز های از دست رفته

یک روز بر میگردند ، اما

درست وقتی که یاد گرفته ایم دیگر

بدون آنــــــها زندگی کنیم

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

تــــــــو مـــی روی و دل . . .

ز دستـــــ مـــــی رود !

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

آنــــــجـــــــــا ببـــــر مـــــــرا کــــــه

شرابــــــــــــم نمــــی برد . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

مـــــــن از زندگـــــی کســــی حذف شــــدم

کـــه برای داشتن و بودن بــــاهاش خیلی ها رو از زندگــــیم حذف کردم . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

تـــــو را کــــه درد نباشد ز درد مــــــا چــــه تفاوت ؟

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

میـــــــارم مـــــــاه تــــو خــــونه

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

ﭼـﺸـــﻤـﺎﻧـﺖ . . .
ﺩﺭﯾـــــﺎ ﺭﺍ ، ﺑﻪ “ ﻣــَـــﺪ” ﻣـﯽﮐـــﺸﺎﻧـــﺪ !
ﻣـــــﺮﺍ ﺑـﻪ ﺷـــﻌﺮ . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

وقتــــی یکـــی بهــــت میـــگه فلــــان آهنگو گــــوش کن

یعنــــی یه حـــرفی تو اون آهنگـــ هست که . . . .

خودش هر کاری کرده نتونسته بهت بگه

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

قلمـــــی به دستـــــم می دهنــــد و کاغذی . . .

تـــــا از گنـــاهان خــــود

اعتــــراف نامـــه ای رقـــم بزنـــم. . .

و مــــــن تنهـــــا

از کابـــــوس مداوم گنجشکــــی می نویسم

کـــــــه به تیـــر و کمـــــان من

در تابستــــان هفت سالگــــی ام مرد. / /

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

چگــــونه نــــدانی کــــه بـــی دواست ؟

عـــــاشقم و درد عــــاشقی . . .

عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه غمگین 94,عکس نوشته عاشقانه

عکس های عاشقانه

همچنین دیدن فرمایید