گالری عکس های عاشقانه و عکس نوشته های رمانتیک 94 سری 9

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

نهمین سری از عکس عاشقانه و عکس نوشته های رمانتیک مجله قلیون رو به کاربران پراحساسمون تقدیم می کنیم .

امیدواریم از این عکس ها نهایت لذت رو ببرید . راستی به گالری عکس های عاشقانه هم سر بزنید ، چون هر روز این گالری آپدیت میشه .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

چـــــــــــه احمقــــــــانه زنـــــــده ام . . .

چـــــــــه وحشیـــــــــــانه نیستــــــــی . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

گاهـــــــــی آدم دلـــــــــش فقط یک . . .

              دوستــــت دارم می خواهـــــد ،

کـــــــــه نمیـــــــــــرد . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

ول کـــــــــــن جهــــــــــــان را . . .

قـــــــــهوه ات یــــــــــــخ کــــــــــرد . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

خبـــــرت هســـت که بی روی تــــــــــــــو آرامـــــم نیست .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

آدمهــــــــــــا هــــــرگـــــاه دوست داشته شونـــــد ،

دوبـــــــــــــــــــاره . . .

کودکــــــــ مـــی شوند . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

آرامتــــــــــــــر سکـــــــوت کـــــــن . . .

صـــــــدای بی تفاوتــــــــی هایت آزارم مــــــی دهد !

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

بــــــــــارون کـــــه میــــــزنه ،

بــــــــاز جـــــای خــــالی تــــــــو درد می کنـــــه . . .

تو کـــــــوچـــــه های شهـــــــر میفهمــــم ایـــــــنـــــو مــــــن ،

تنهــــــــــایی آدمــــــــــو ولگــــــــــرد می کـــــنه . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

به رویدادی بزرگ محتاجم . . .

اتفاقی که بی خبر باشد . . .

کاش وقتی به خانه برگشتم ،

کفش های تو پشت در باشد . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

منــــــــو اصلــــا نمی بیــــــنی . . .

بـــــا ایـــن کـــــه روبروت هستـــــم . . .

دارم پــــــــاک میرم از یـــــادت ، داری پـــــــــاک میری از دستــــم . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

و عشق یــــک بیــــماری بدخیـــــم روحــــــــی بود .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

یه حس غربتـــــــی دارم . . .

که از هر جمعـــــــی بی زارم . . .

کنـــــــار هر کسی باشم ،

همیــــــــن تنهاییـــــــو دارم . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

تا کســــــــــی رو از دست ندی ، قدرشـــــو نمیدونی . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

وقتـــــــــــــی یه آدم پــــــــای احساسش

هر چیزیو که داره میبازه

تنهایی از اون آدم عاشق

یه کوه بی احساس میسازه

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

مــــــــن ازت خـــــــاطره دارم . . .

خاطـــــــره درد کمـــــــــی نیست !

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

مـــــن به ایـــــن معــــــــروفم . . .

کـــــه بـــــد عــــــــاشق میـــــشم . . .

تــــــــو کـــه میـــــدونستی ، چــــــرا مـــــوندی پیــــــشم . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

تــــــــــــا کجـــــــــا میـــــــخوای . . .

بــــــــه ایـــــــن فـــــــاصله مجبـــــــورم کنـــــــی . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

مـــــــن به تـنگ آمده ام . . .

از همــــــــــــه چیـــــــــــز . . .

بگذارید هــــــــــواری بزنم . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

تمـــــــــام فکــــــــــر مـــــــن شده . . .

منـــــــــی که از تو خالی ام . . .

اگه یه لحظه با کسی ببینمت چه حالی ام . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس نوشته عاشقانه,عکس عاشقانه 94

اینکه همیشه حواست به طرفت باشه و مواظبش باشی ،

صادقانه ترین نعریف و تمجیدییه که میتونی انجام بدی .

عکس های عاشقانه