گالری عکس های عاشقانه و عکس نوشته های احساسی و رمانتیک 94 سری 8

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

با سری هشتم عکس های عاشقانه و عکس نوشته های غمگین ، عاشقانه و رمانتیک در خدمت شما هستیم .

تعداد عکس عاشقانه در سری هشتم گالری عکس های عاشقانه 20 عدد می باشد .

لطفا نظر خودتون رو در قسمت نظرات ثبت کنید . راستی از عکس ها هم لذت ببرید !

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

آغــــــــــــــــــوشتتــــــــــــــو . . .

به غیـــــــــــر مـــــن  . . .

به روی هیشـــــــــکی وا نکـــــــن . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

خیـــــــــــــــــــــــــــــالتم . . .

میتونه حالــــــــمو بهتر کنه . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

بعضی آدمها . . .

چه هستند ، هستــــند

چه نیستند ، هستــــند

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

مهم نیست اگـــــــر . . .

انسان برای کسی که دوســـــت دارد ،

غـــــرورش را از دست بدهد . . .

اما فاجعه است اگـــــر ،

به خاطر حفظ غرور کسی را که دوست دارد ،

از دست بدهد . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

زیباتـــــــــــرین رنـــــــگــــــــ . . .

رنگــــــــــ خداستــــــــــــــــــ . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

می دانی . . .

چه لذتـــــــی دارد

رویـــــــــــــای داشتن تـــــــــو ،

در میــــــــــان تلخکــــــــــامی هایـــــم ؟!

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

فــــقــــــط چنــــد لحظــــــــه . . .

کنـــــــارم بشیـــــــــــن . . .

فقط چند لحظه به من گوش کن . . .

هر احساسیـــــو غیـــر من تو جهــــــــــــــان ،

واســـــــــــه چند لحظــــــــــــه فرامـــــــوش کــــــــن . . .

عکس عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

جهـــــــــان به کـــــــام آنهــــــــــایی ست کــــــــه . . .

پرشـــــــــــورند و خونســــــــــــــــرد . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

میـــــــــرم از شهـــــــر تــــــــــو با یه کـــولـــــــــه بار خاطــــــره . . .

خاطـــــــراتـــــــی کـــــه دیــگــــــــه محـــــالـــــه از یـــــادم بــــــره . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

دلتنگــــــــــم و دیــــــــدار ” تــــــــــــــو ” درمــــــــــان مـــــــــــن اســـــــــت

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

هـــــر جا چــــراغی روشنـــــــــــــه

از تـــــــــــرس تنـــــــها بودنــــــــــه

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

آسمـــــان را مرخــــص میکنم . . .

دیگر به هـــــوا هـــــم نیازی نـــــدارم  . . .

تو خـــــودت را مثل آسمان ، مثل هوا ، مثل نــــور

پهـــــن کـــــرده ای روی همه لحظــــــه هایــــــم . . .

بعــــد از تـــــــــو هیـــــــــچ دلــــــــی دلــــــــم را نمی لــــــرزاند . . .

” دلـــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــــــرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ “

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

تڪیـﮧ گـآهَم بآش !
میخـوآهَم سَنگـینی نِگـآه ایـن مَرבمِ حَسـوב شَهـر رـآ

تـو هـَم حـِس کنـی
ایـن مَرבم نمیتَـوآننـَב ببیننَـב

בست هآیِمـآن تـآ این اَنـدآزه بِہم می آینـב !

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

خسرو شکیبایی : ببین دلخوری ، باش . . .

عصبانی هستی ، باش . . .

قهری ، باش . . .

هرچی میخوای باشی ، باش . . .

ولی حق نداری با من حرف نزنی . . .

فهمیدی ؟!!!

عکس عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

دوباره فال حــــــــــــــــــافــــظ . . .

دوبــــــــــــــاره توی فالمـــــــــــــی . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

مهم نیست که تـــو با من چه میکنی . . .

بیا ببین “برای تو” من با خـــــودم چه میکنم . . . !

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

گفته بودم که به کسی عشق نخواهم ورزید . . .

آمدی و همه ی فرضیه ها ریخت به هم . . .

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

چقدر دوســـــت داشتـــــن تــــــــــــــو شیــــریــــنه !

عکس های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه 94,عکس نوشته عاشقانه

مـــــن ” با همه ی درد جهان ساختم اما . . .

با درد ” تــــــو ” هر ثانیـــــــــــه در حال نبـــــــردم . . .

عکس های عاشقانه