شیک پارس

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و غمگین رو در این پست مشاهده کنید .

امیدواریم از سری دوم عکس های عاشقانه لذت ببرید .

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

سخته بخوایش و نخوادت…

یا اینکه بخوادت و نخوایش…

اما هیچی سخت تر از این نیست که

بخوایش و بخوادت اما اون بالایی نخواد

هــــmــــــه بازم شکرت

عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

ریتـــم ِ خنده هایتــــــــــــ را دوستــــــــــ دارم . . .

تو بین ِ تمــــــــــــام ِ آدم هـــــــــا . . .
در این کــــــُره ے خاکے . . .
تــــــــــــــافتہ ے جدا بافــــتہ اے . . .
لبخنــــــــــــد بزن نفـــــــــــــس مــــــــــــن…

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

ﺍﺷﻚ ﻫﺎ ﻗﻄـﺮﻩ ﻧﻴﺴﺘﻨـﺪ !
ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻠﻤـﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺍﻓﺘﻨـﺪ ….
ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃـﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ :
ﭘﻴـﺪﺍ ﻧـﻤﻴﻜﻨﻨﺪ ﻛﺴﻰ ﺭﺍﻛﻪ ﻣﻌﻨــﻰ ﺍﻳﻦ
ﻛﻠﻤـﺎﺕ ﺭﺍ ﺑــﻔﻬﻤـﺪ … !!!

عکس عاشقانه , عکس نوشته عاشقانه , عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

تو حسی به من دادی

که دنیام زیر و رو شد

واسم دنیا روزی که تو رو دیدم شروع شد !

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

این همه رویا بافتم …

هیچ کدام اندازه ی تنت نشد …

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

اولین دوستت دارم رو

از سکوت تو شنیدم

دنیا شاعرانه می شد

وقتی خندتو می دیدم

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

چی قشنگ تر از ؟!
تــــــو رو دوست داشتن
تــــــو رو بوسیـــــــدن ..
کنار تـــــو نفس کشیدن
کنار تـــــو بیدار شدن
کنار تـــــو خوابیـــــدن
لمس دســـــــتان تـــــو
نگاه به چشــمان تـــــو
چه آرامشی داره این زندگی
فقــــط در کنــــــــــار تــــــو

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

تاریخ را کنار بگذار …

جغرافیا مهم است !

تو کجایــــــــــی ؟

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

من با تو مهربان بودم

جرم من این است …

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

دوستت دارم ” هایت را به کسی نگو “

نگه دار برای خودم من جانم را …

برای شنیدنش کنار گذاشته ام .!

عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه , عکس نوشته های عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

دیدی که من با این دل بی آرزو

عاشق شدم !

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

Life is Like a Camera , Just Focus on Whats important !

زندگی مثل یک دوربینه … فقط روی چیزهای مهم تمرکز کن !

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

آن روزها که تو بودی

من نبـــــــودم

این روزها که من میخواهمت

تو نیستـــــــــــــــــــــــی

در شعر های من

همیشه جای چیزی با چیزی عوض شده است

تو جای مرا با لیوان شراب زنی پر می کنی

من جای تو را با انفجار بغضی بر صورتم خالی

عکس عاشقانه , عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه غمگین

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

باد موهایت را تکان می دهد

آه …

باد چقدر از انگشتان من خوشبخت تر است …

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

چقدر خوب است که

همیشه در زندگیتان

کسی را داشته باشید

که حتی در نبودنش هم

باعث لبخندتان شود …

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

تا آخرین لحظه ی عمرم

عشقتُ تو بغل میگیرم

اون لحظه ای که دستامون جدا شه

بدون که آروم دارم میمیرم…

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

آن شب که تو در کنار مایی روزست

و آن روز که با تو می رود نوروزست …

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

 انسان به سه بوسه نکمیل میشود ،

بوسه ی مادر که با آن پا به عرصه ی خاکی میگذاری ،

بوسه ی عشق که یک عمر با آن زندگی میکنی ،

بوسه ی خاک که با آن پا به عرصه ی ابدیت میگذاری

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

دوست داشتنت امنیت محضه …

این حسو با تو تجربه کردم

فرقی نداره که چقدر دوری

باید از این تبعید برگردم

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

چه نزدیک است

جان تو به جانم

که هر چیزی که اندیشی بدانم !

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

شراب که نه

بیادش چای هم که میخورم

مست می شوم ” فرشید اشرفی “

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

خــــــــــــــــــــــــــدا

برس به داد دلـــــــــــــــــــــــــم …

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

گفته بودی که ” چرا محو تماشای منی ؟

آن چنان مات که یک دم مزه بر هم نزنی “

مژه بر هم نرنم ، تا که ز دستم نرود

ناز چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی

عکس های عاشقانه , عکس عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

بگذار توی همین یک جمله

دوباره عاشق هم باشیم …

من نامت را صدا میکنم ،

تو هم بگو : “جانم “

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

ناگهان بین من و تو

آن قدر فاصله افتاد که نامش را

می توانی سفر بگذاری …

عکس های عاشقانه خاص , عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

احساس مرا اندازه نگیر …

تو را بی دلیل دوست دارم .

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

گفتند مرده ای

گفتند مرده ها معشوقه های فرشته ای دارند

راستش ، من زن حسودی هستم

می روم خودکشی کنم .

عکس های عاشقانه و عکس نوشته های عاشقانه و خاص سری ۲

عکس های عاشقانه,عکس نوشته های عاشقانه,عکس عاشقانه,عکس های عاشقانه غمگین

بگذار تا ببوسمت ای نوشخند صبح

بگذار تا بنوشمت ای چشمه شراب

بیمار خنده های توام ، بیشتر بخند

خورشید آرزوی منی ، گرم تر بتاب

عکس های عاشقانه

همچنین دیدن فرمایید