شیک پارس

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانهبرای استوری

عکس متن دار غمگین (1)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

عکس متن دار غمگین (2)

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود / روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود
دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست / به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود . .

عکس متن دار غمگین (3)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

یک جام با تو خوردن ، یک عمر می پرستی
یک روز با تو بودن ، یک روزگار مستی . . .

عکس متن دار غمگین (4)

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺣﺴﺮﺕ ﺩﯾﺪﻧﺖ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ ، ﻧﺪﯾﺪﻧﺖ ﺭﺍﺗﺤﻤﻞ ﻣﯿﮑﻨﻢ . . .

عکس متن دار غمگین (5)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

هـر روز صفحه ی نیازمندیـهــا را زیر و رو میکنــم
میدانــم بالاخره
یک روز
به مــن لعنتی نیاز پــیدا میکنـــی . . .

عکس نوشته زیبا برای پروفایل + عکس نوشته های عاشقانه

عکس نوشته برای پروفایل + عکس نوشته های عاشقانه

عکس متن دار غمگین (6)

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

میترسم اگر یک شب هم راضی شدی به خوابم بیایی
من به یادت بیدار نشسته باشم . . .

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

عکس متن دار غمگین (7)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

انسان ها عموما دو دسته اند :
تـــو و بقیــــه . . .

عکس متن دار غمگین (8)

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

نمیدانم به مسافر دل بستم
یا
مسافر شد آنکه به او دل بستم . . .

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

عکس متن دار غمگین (9)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

گفت تا ابد تنهایت نمیگذارم
ابدش چه زود عفو خورد . . .

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

عکس متن دار غمگین (10)

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

جدیدترین تصاویر متن دار عاشقانه

 جدیدترین تصاویر متن دار عاشقانه و بسیار زیبا و دوست داشتنی

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

زندگی با تو برایم بوی ریحان میدهد / بی تو اما بوی ریحان ، بوی زندان میدهد . . .

عکس نوشته های فانتزی جدید رمانتیک و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه  فانتزی جدید رمانتیک و احساسی

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

عکس متن دار غمگین (12)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

هر کسی برای خودش خیابانی دارد، کوچه ای، کافی شاپی و شاید عطری
که بعد از سال ها خاطراتش گلویش را چنگ می زند . . .

عکس متن دار غمگین (13)

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥اس ام اس عاشقانه♥♥♥♥♥♥♥♥

عشق
همین خنده های ساده توست
وقتی بـا تمـام غصه هایت میخنـدی
تـا من از تمـام غصه هایـم رهــا شوم . . .

شعر عاشقانه و جدیدترین عاشقانه های ناب+شعر عاشقانه و عکس عاشقانه

شعر عاشقانه و جدیدترین عاشقانه های ناب+شعر عاشقانه و عکس عاشقانه

عکس متن دار غمگین (19)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

چرا می گویند “ها” نشانه جمع است ؟!
اما وقتی با “تن” جمع ببندی
“تنها”خودت می مانی و خودت!

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

عکس متن دار غمگین (20)

عکس متن دار عاشقانه غمگین جدید برای استوری + اس ام اس عاشقانه

♥♥♥♥♥♥♥♥ اس ام اس عاشقانه ♥♥♥♥♥♥♥♥

جدیدترین عکس نوشته های عاشقانه برای پروفایل  – تصویر متن دار عاشقانه

telegram

-------------------------------------

همچنین دیدن فرمایید