شیک پارس

زیباترین متن های عاشقانه و عکس های عاشقانه جدید

25 متن عاشقانه جدید و تصاویر عاشقانه جدید

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-21

چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید

بازآیی و برهانیم از چشم به راهی

عکس نوشته های عاشقانه جدید , تصاویر عاشقانه جدید , عکس های عاشقانه

حدیث عشق چه داند کسی که درهمه عمر

به سر نکوفته باشد در سرایی را
most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-22

خون بدل…

خاک به سر…

آه به لب…

اشک به چشم

بی جمال تو چه ها به سر من مسکین آمد

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-23

اگرچه دل به کسی داد… جان ماست هنوز

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-24

جاده باران زده و خاطره ها نم دارد

چقدر واژه برگرد تورا کم دارد…

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-25

نسیم زلف جانان کو که چون برگ خزان دیده

به پای سرو خوددارم هوای جان فشانی را

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-1

اهل اسراف نیستم اما

بیش از انداره دوستت دارم…

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-2

دستهایت را زیر تنهایی ام ستون کن

که من از آوارگی بی تو بودن می ترسم

عکس نوشته های عاشقانه جدید , تصاویر عاشقانه جدید , عکس های عاشقانه

غربت آن است که با جمعی و جانانت نیست…

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-4

عکس نوشته های عاشقانه جدید , تصاویر عاشقانه جدید , عکس های عاشقانه

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-5

فلسفه نباف شاعر…

چه ممکن

چه محال

چه جبر

چه اختیار

چه هر کوفت دیگری

متن عاشقانه غمگین , متن غمگین عاشقانه , بهترین متن های عاشقانه

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-6

عکس نوشته های خیانت و جدایی

عکس نوشته های عاشقانه جدید , تصاویر عاشقانه جدید , عکس های عاشقانه

زندگی یعنی همی که تو باشی و من دیوانه وار دوستت بدارم

عکس عشقی – نوشته های زیبا – عکس های عاشقانه جدید

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-8

عکس نوشته های عاشقانه – نوشته های عاشقانه – عکس عاشقانه زیبا

در قنوتـــم ز خدا «عقـل» طلب مــــی کردم

«عشق» اما خبر از گوشه ی محراب گرفت …
فاضل نظری

*******

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-9

حضرت بانو بپوشان گیسوانت را عزیز

مردم این شهر خیلی زود عاشق میشوند…

عکس های رمانتیک , عکس عاشقانه جدید , عکس متن دار

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-10

بی تو مهتاب کجا

کوچه کجا

شعر کجا!؟…

بی تو از باقی این عمر…

گذشتم!

عکس نوشته های عاشقانه جدید , تصاویر عاشقانه جدید , عکس های عاشقانه

بعد از آن دیوانگی ها ای دریغ

باورم ناید که عاقل گشته ام

عکس و متن عاشقانه , عکس های عاشقانه زیبا  , تصاویر زیبای عاشقانه

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-12

دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عضق

ای تو بالاتر ز وهم این و آن بی من مرو…

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-13

پنهان اگرچه داری چون من هزار مونس

من جزتو کس ندارم پنهان و آشکارا

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-14

هرجا چراغی روشنه از ترس تنها بودنه

ای ترس تنهایی من اینجا چراغی روشنه

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-16

شب خانه روشن میشود

چون یاد نامت میکنم

*******

آرزوی قشنگی ست؛ داشتن ردپای تو، کنار ردپای من

بر دشت سپید پوشیده شده از برف ؛ اما هنوز نه برف آمده، نه تو …

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-17

متن های احساسی و عاشقانه – عکس نوشته های احساسی و عاشقانه

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-18

نیست در قاموس رندان صحبت از عاقل شدن

ما اطاعت میکنیم از آنچه دل فرموده است

*******

دشوار بود مردن و روی تو ندیدن بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم

بگذار که چون ناله مرغان شباهنگ در وحشت و اندوه شب تار بمیرم

most-beautiful-romantic-text-and-see-new-romance-19

ای کاش نرفته بودی

ای کاش دست به دست آن راه

نداده بودی

سفر نکرده بودی

ای کاش وقت ِما

در تماشای ِعشق

صرف میشد

نه در انزوای ِخاموش تنهایی

ای کاش زندگی را…

******

همچنین دیدن فرمایید