شیک پارس

مهمانی خصوصی مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش آنتونلا

جشن مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش آنتونلا

جشن مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش آنتونلا (1)

نامزد لیونل مسی قبل از مراسم ازدواج با مسی با چند تن از دوستانش جشن گرفت؛دانیلا سمعان نامزد لبنانی سسک فابرگاس , النا گالرا نامزد بوسکتس و روماری ونتورا نامزد جوردی آلبا دوستان آنتونلا هستند که در این مهمانی خصوصی حضور داشتند .

جشن مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش آنتونلا- مهمانی خصوصی مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش

جشن مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش آنتونلا (2)

لیونل مسی هم قبل از مراسم  با تعدادی از دوستانش جشن گرفت , لیونل مسی قبل از ازدواج با  پینتو , میلیتو و په په کاستا ملاقات کرد و آنها در رستورانی در روزاریو ناهار خوردند .

جشن مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش آنتونلا – مهمانی خصوصی مجردی قبل از ازدواج مسی و نامزدش:http://shikpars.com/messi-and-his-girlfriend-antonella-single-before-marriage-feast

همچنین دیدن فرمایید