شیک پارس

سوژه های جالب اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری+تصاویر

 حواشی اولین روز از حضور نامزدهای انتخاباتی در وزارت کشور 

انتخابات

صبح سه شنبه بیست و دوم فروردین با دستور وزیر کشور،ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و کاندیداهای یکی پس از دیگری برای ثبت نام وارد وزارت کشور شدند.

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/2427828.jpg

… کشور ثبت نام انتخابات … سوژه های جالب اولین روز ثبت … روز ثبت نام نامزدهای …

اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات

اولین روز از ثبت نام … سوژه های اولین روز … فرمان آغاز ثبت نام انتخابات ریاست …

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/6068898_964.jpg

اولین روز از ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتشار تصاویری جالب …

اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات

اولین روز از ثبت نام نامزدهای … برای ثبت نام در انتخابات … سوژه های اولین روز نام …

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/6069686_404.jpg

… از اولین روز ثبت نام … روز ثبت نام نامزدهای … تصاویر; سوژه های …

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/6069695_821.jpg

… اولین روز ثبت نام نامزدهای … هشتگ های مختلف به سوژه ی … ثبت نام انتخابات …

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000827636275296340716670_47651_PhotoT.jpg

… روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست … نفر در اولین روز ثبت نام نامزدهای … های جالب ;

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000598636275193335924369_19384_PhotoT.jpg

سوژه های اولین روز … اولین روز از ثبت نام نامزدهای … تصاویر/ حواشی ثبت نام در انتخابات …

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000598636275193461862178_62389_PhotoT.jpg

سوژه های اولین روز نام … اولین روز از ثبت نام نامزدهای … تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات …

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000598636275193490612307_78584_PhotoT.jpg

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000603636275194610771548_92507_PhotoT.jpg

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000603636275194686708963_93895_PhotoT.jpg

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000603636275194692333868_49920_PhotoT.jpg

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/13960122000603636275194721708889_66328_PhotoT.jpg

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/6.jpg

http://shikpars.com/wp-content/uploads/-000//1/8.jpg

4 ساعت قبل … صبح سه شنبه بیست و دوم فروردین با دستور وزیر کشور ثبت نام انتخابات ریاست
جمهوری آغاز شد و کاندیداهای یکی پس از دیگری برای ثبت نام وارد …
اولین روز از حضور نامزدهای انتخاباتی در وزارت کشور با حواشی بسیاری همراه بود که
سوژه طنز کاربران … و حواشی موجود در محل ثبت نام کاندیدا ها، با هشتگ های مختلف به
سوژه ی طنز کاربران در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. … انگلیسی صحبت کردن جالب
یک کاندیدای ریاست جمهوری +فیلم … این افراد رکورد تمرکز را شکسته اند+تصاویر

4 ساعت قبل … صبح سه شنبه بیست و دوم فروردین با دستور وزیر کشور،ثبت نام انتخابات ریاست
جمهوری آغاز شد و کاندیداهای یکی پس از دیگری برای ثبت نام وارد …
سوژه های اولین روز نامنویسی نامزدهای ریاست جمهوری! اولین روز از ثبت نام نامزدهای
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتشار تصاویری جالب و عجیب در فضای
مجازی …
اولین روز از ثبت نام نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با انتشار
تصاویری جالب و عجیب در فضای مجازی همراه بود.

منبع: http://shikpars.com/margins-first-day-of-the-candidates-in-the-ministry-of-interior