شیک پارس

جذب رقاصه های ایرانی توسط سفارت اتریش در ایران

جذب بالیرن و موزیسین توسط سفارت اتریش

جذب رقاصه های ایرانی توسط سفارت اتریش در ایران
در سایه غفلت مسئولان:جذب رقاصه توسط سفارت اتریش در ایران! , جذب بالیرن و موزیسین توسط سفارت اتریش
سفارت اتریش در ایران مدتی است، در سایه غفلت مسئولان در یک اقدامی غیر قانونی پا را از محدوده خود فراتر نهاده و فعالیت های ظاهرا فرهنگی خاصی در راستای “نفوذ فرهنگی” آغاز کرده است.
جذب رقاصه های ایرانی توسط سفارت اتریش در ایران

 

جذب رقاصه های ایرانی توسط سفارت اتریش در ایران

جذب رقاصه توسط سفارت اتریش در ایران! , جذب بالیرن و موزیسین توسط سفارت اتریش

در طول تاریخ سابقه داشته است که برخی از سفارت خانه ها اقدام به جاسوسی و دخالت در امور داخلی کشور نموده و از هیچ وسیله ای در این میان کوتاهی نکرده اند.سرویس فرهنگی جام نیـوز

بنابر این گزارش، سفارت اتریش در ایران مدتی است، در سایه  غفلت مسئولان در یک اقدامی غیر قانونی پا را از محدوده خود فراتر نهاده و فعالیت های ظاهراً فرهنگی خاصی در راستای “نفوذ فرهنگی”  آغاز کرده است که در صورت عدم هوشیاری مسئولان خطرات فرهنگی زیبانباری را برای جامعه اسلامی به خصوص نسل جوان به بار خواهد آورد!

در این میان بعد از فیلم « ایتالیا ایتالیا» که در جشنواره فیلم امسال تا توانست فرهنگ ایتالیایی را به خورد جامعه ایرانی داد اینبار شنیده می شود که از سفارت اتریش به دنبال جذب علاقه مندان موسیقی و رقص باله هستند تا جهت آموزش بیشتر ایشان را به اتریش بفرستند.

در همین راستا برای علاقمندان  یا معرفی شدگان برای آموزش بالـه و موسیقی (خوانندگی، آهنگسازی و نوازندگی پاپ، کلاسیک و جاز) در اتریش، آزمون اولیه در سفارت اطریش و یا انجمن فرهنگی انجام می شود، همچنین برخی از افراد درصورت احراز شرایط برای تحصیل زبان و موسیقی و باله بورسیه شده و به اتریش اعزام می شوند.

حالا سوالی که از متولیان دستگاه دیپلماتیک کشور می توان داشت این است که شأن جمهوری اسلامی ایران و مردم متدین آن را تا کجا پایین آورده اند که از میان دختران و پسران این کشور رقاص باله به اتریش می فرستند و اصلا سفارت این کشور طبق چه مجوزی این کار را انجام می دهد؟!

جذب بالیرن و موزیسین توسط سفارت اتریش :http://shikpars.com/iranian-ballerina-absorbed-by-the-embassy-of-austria-in-iran

سفارت اتریش در ایران مدتی است، در سایه غفلت مسئولان در یک اقدامی غیر قانونی پا را از محدوده خود فراتر نهاده و فعالیت های ظاهرا فرهنگی خاصی در ،جذب رقاصه توسط سفارت اتریش در ایران! سفارت اتریش در ایران مدتی است، در سایه غفلت مسئولان در یک اقدامی غیر قانونی پا را از محدوده خود فراتر …
سفارت اتریش در ایران مدتی است، در سایه غفلت مسئولان در یک اقدامی غیر قانونی پا را از محدوده خود فراتر نهاده و فعالیت های ظاهرا فرهنگی خاصی در …
سفارت اتریش در ایران مدتی است، در سایه غفلت مسئولان در یک اقدامی غیر قانونی پا را از محدوده خود فراتر نهاده و فعالیت های ظاهرا فرهنگی خاصی در …
سفارت اتریش در ایران مدتی است، در سایه غفلت مسئولان در یک اقدامی غیر قانونی پا را از محدوده خود فراتر نهاده و فعالیت های ظاهرا فرهنگی خاصی در …