شیک پارس

حکم بوسيدن ضريح امام حسين(ع) از نظر مراجع

بوسيدن ضريح امام حسين(ع) آیا اشکالی دارد؟

10992_62239

به نقل از ايكنا، ضريح جديد امام حسين(ع) با هنرمندی استاد فرشچيان بعد از چند سال فعاليت عده‌ای عاشق خاندان عصمت و طهارت(ع) در قم ساخته
شد و هم‌اكنون برای نصب بر مرقد مطهر امام(ع) در كربلاآماده شده است

اين روزها از سوی مسئولان كارگاه ساخت ضريح فرصتی برای عوم مردم ايجاد شده تا به زيارت اين ضريح بروند اما متبرك نشدن ضريح به مرقد مطهر امام سوم(ع) به دستاويزی برای عده‌ای تبديل شده است تا به زيارت عاشقان امام حسين(ع) از اين ضريح بتازند از اين رو خبرگزاری ايكنا درباره حكم زيارت ضريح ساخته شده در قم سؤالاتی از آيت‌الله‌العظمی شبيری زنجانی مطرح كرده كه همراه با پاسخ اين مرجع تقليد در زير آمده است:
خدمت مرجع عاليقدر حضرت آيت‌الله شبيری زنجانی
سلام عليكم
با توجه به برخی شبهاتی كه اين روزها عده‌ای در سطح قم مبنی بر متبرك نبودن ضريح مطهر امام حسين(ع) ـ كه در كارگاه ضريح ساخته شده است ـ مطرح می‌كنند خواهشمند است به سؤالات ذيل پاسخ دهيد:
1. آيا اين ضريح می‌تواند فوايد معنوی و آثار و بركات ضريح‌های مطهر منصوب در مقابر ائمه(ع) بزرگوار را داشته باشد.
2. آيا به لحاظ فقهی برخی احكامی كه در زيارت بارگاه‌های مطهر لحاظ می‌شود برای اين ضريح نيز بايد لحاظ شود.
3. آيا بوسيدن اين ضريح وجاهت شرعی و دينی دارد و آيا می‌توانيم حاجات خود را در هنگام زيارت اين ضريح مطرح كنيم.
پيشاپيش از پاسخ‌های حضرت‌عالی قدردانی می‌شود.
پاسخ آيت‌الله‌العظمی شبيری زنجانی
سلام عليكم
بوسيدن ضريح ساخته شده به خاطر انتساب آن به حضرت مطلوب است و خواستن حاجت از حضرت سيدالشهدا(ع) و متوسل شدن به آن حضرت از بهترين مستحبات و انجام آن كنار ضريح مذكور به قصد تبرك شايسته است و چون محلی كه ضريح در آن قرار دارد مسجد است احكام مسجد بر آن مترتب است.

فلسفه عاشورا و محرم چه بود و چرا امام حسین قیام کرد

نخستین گردهم آیی شعر عاشورایی و شعرخوانی در ماه محرم

اشعار زیبا و ناب برای ماه محرم و متن های زیبای عاشورایی

همچنین دیدن فرمایید