کتانی دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

کفش-اسپرت-دخترانه-2018 ,اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (1)

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

 

Y-3

 

این برند توسط طراح ژاپنی Yohji Yamamoto در همکاری با آدیداس متولد شده است. کفش های برند Y-3   بسیار متنوع و مد روز هستند. نام این برند نیز از حرف Y که کلمه اول اسم ” Yohji ” و عدد ۳ که نشان دهنده سه خط آدیداس است تشکیل شده است. این اسم، همکاری بین این دو شرکت را نمایان می کند

 

 

 

کفش-اسپرت-دخترانه-2018 ,اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (2)

اسنیکر دخترانه 2018 , کتانی دخترانه 2018 ,کفش اسپرت دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

 

 

کفش-اسپرت-دخترانه-2018 ,اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (3)

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

 

 

 

 

کفش-اسپرت-دخترانه-2018 ,اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (4)

 

اسنیکر دخترانه 2018 , کتانی دخترانه 2018 ,کفش اسپرت دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

کفش-اسپرت-دخترانه-2018 ,اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (5)

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

 

 

 

 

کفش-اسپرت-دخترانه-2018 ,اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (6)

 

اسنیکر دخترانه 2018 , کتانی دخترانه 2018 ,کفش اسپرت دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

 

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

 

کفش-اسپرت-دخترانه-2018 ,اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (7)

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

15 مدل کفش دخترانه اسپرت رنگارنگ که آنها را درنمیاورید !

 

 

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (3)

 

 

اسنیکر دخترانه 2018 , کتانی دخترانه 2018 ,کفش اسپرت دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (4)

 

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

 

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (5)

 

اسنیکر دخترانه 2018 , کتانی دخترانه 2018 ,کفش اسپرت دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

مدل کفش اسپرت دخترانه جدید و شیک با طرح های مد سال 2018

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (6)

 

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

 

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (7)

اسنیکر دخترانه 2018 , کتانی دخترانه 2018 ,کفش اسپرت دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (8)

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

 

 

 

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (1)

 

اسنیکر دخترانه 2018 , کتانی دخترانه 2018 ,کفش اسپرت دخترانه 2018 , کفش ورزشی دخترانه 2018

اسنیکر دخترانه برند James Harden طرح Y-3

اسنیکر-دخترانه-2018 , کتانی-دخترانه-2018 ,کفش-اسپرت-دخترانه-2018 , کفش-ورزشی-دخترانه-2018 (2)

اسنیکر دخترانه برند James Harden + کفش اسپرت دخترانه 2018

سری دوم مدل های باکلاس کفش اسپرت عروس