شیک پارس

تصاویر شبنم قلی خانی در نمایش پوست انداختن

تصاویر شبنم قلی خانی در نمایش پوست انداختن

عکسهای جدید شبنم قلی خانی و تصاویر شبنم قلی خانی در نمایش پوست انداختن

  • نمایش پوست انداختن که به مدت 30 روز و تا 4 آذر ماه در سالن ارغوان در حال نمایش است علامندان زیادی را به خود جلب نموده در این نمایش خانوم شبنم قلی خانی به هنرنمایی پرداخته و گارگردانی و نویسندگی این نمایش را آرش سنجابی انجام داده در ادامه عکس های خانوم شبنم قلی خانی را در این نمایش قرار داده ایم

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-8

تصاویر شبنم قلی خانی در نمایش پوست انداختن

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-7

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-6

تصاویر شبنم قلی خانی در نمایش پوست انداختن

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-5

عکسهای جدید شبنم قلی خانی و تصاویر شبنم قلی خانی در نمایش پوست انداختن

عکسهای جدید شبنم قلی خانی و تصاویر شبنم قلی خانی در نمایش پوست انداختن

پژمان جمشیدی و شبنم قلی خانی در تئاتر پوست انداختن

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-3

عکسهای جدید شبنم قلی خانی در تئاتر پوست انداختن

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-2

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-1

تصاویر شبنم قلی خانی در پشت صحنه نمایش پوست انداختن

gholikhani-shabnam-photos-on-display-moult-1

همچنین دیدن فرمایید