شیک پارس

عکس نوشته فانتزی دخترانه با متن های بسیار زیبا

عکس نوشته فانتزی دخترانه

در این مطلب از سایت شیک پارس برای شما نمونه هایی از عکس نوشته فانتزی دخترانه عکس نوشته های فانتزی عاشقانه,عکس نوشته های فانتزی و عاشقانه,عکس متن فانتزی عاشقانه,عکس نوشته فانتزی عاشقی,عکسهای نوشته عاشقانه فانتزی   فراهم آورده ایم.

عکس نوشته فانتزی (22)

عکس نوشته فانتزی دخترانه برای پروفایل

عکس نوشته فانتزی (23)

عکس نوشته فانتزی دخترانه عروسکی

عکس نوشته فانتزی (24)

عکس نوشته های فانتزی دخترانه

عکس نوشته فانتزی (25)

عکس نوشته دخترانه فانتزی پروفایل

عکس نوشته فانتزی (26)

عکس نوشته فانتزی دختر,عکس نوشته فانتزی دختر باس

عکس نوشته فانتزی (27)

عکس نوشته فانتزی دختر و پسر,عکس نوشته فانتزی دختر پسر

عکس نوشته فانتزی (28)

عکس نوشته فانتزی دختر برای پروفایل

عکس نوشته فانتزی (29)

عکس متن فانتزی جدید

عکس نوشته فانتزی (30)

عکس نوشته های فانتزی جدید

سفری به دور دنیاست وقتی دستانم تا انتها رویت را نوازش می کنند . . .

عکس نوشته های فانتزی جدید

در شعرهایم “من” و “تو” بسیار است
اما قحطی “ما” آمده انگار !

عکس نوشته های فانتزی جدید

تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد !

عکس نوشته های فانتزی جدید

مقصد مهم نیست ، مسیر هم مهم نیست
حتی خود سفر هم چندان مهم نیست ، همسفر خیلی مهمه . . .

عکس نوشته های فانتزی جدید

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

عکس نوشته های فانتزی جدید

من میتونم دنیا رو یه دستی فتح کنم
به شرطی که اون دست دیگه ام رو تو گرفته باشی . . .

عکس نوشته های فانتزی جدید

در دنیا فقط 3 نفر هستند
که بدون هیچ چشم داشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف می کنند !
پدر و مادرت و نفر سومی که خودت پیدایش می کنی . . .

عکس نوشته های فانتزی جدید

بنام دوگل بهشت
یکی عشق و دیگری سرنوشت
به قلم گفتم بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشت
مارا خاک پای دوست ، دوست را تاج سر ما نوشت . . .

عکس نوشته های فانتزی جدید

به جان چشمانت قسم این بار چنان رفتنی ام

که کاسه های آب را هم قسم دهی ، نه آن روزها بر میگردد و نه من . . .

عکس نوشته های فانتزی جدید

عکس نوشته فانتزی دخترانه با متن های بسیار زیبا

عکس نوشته های فانتزی جدید

همچنین دیدن فرمایید