شیک پارس

عکس نوشته فانتزی غمگین با طرح های احساسی

عکس نوشته فانتزی غمگین

در این مطلب از سایت شیک پارس برای شما نمونه هایی از  عکس نوشته فانتزی غمگین  عکس نوشته های فانتزی عاشقانه,عکس نوشته های فانتزی و عاشقانه,عکس متن فانتزی عاشقانه,عکس نوشته فانتزی عاشقی,عکسهای نوشته عاشقانه فانتزی,  فراهم آورده ایم.

عکس نوشته فانتزی غمگین با طرح های احساسی

عکسهای نوشته عاشقانه فانتزی

عکس نوشته فانتزی (32)

عکس نوشته ی فانتزی عاشقانه

عکس نوشته فانتزی (33)

عکس نوشته فانتزی و عاشقانه

عکس نوشته فانتزی (34)

عکس نوشته فانتزی دخترانه برای پروفایل,

عکس نوشته فانتزی (35)

عکس نوشته فانتزی دخترانه عروسکی

عکس نوشته فانتزی (36)

عکس نوشته های فانتزی دخترانه

عکس نوشته فانتزی (37)

عکس نوشته دخترانه فانتزی پروفایل

عکس نوشته فانتزی (38)

عکس نوشته فانتزی دختر

عکس نوشته فانتزی (39)

عکس نوشته فانتزی دختر باس

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست
و عاشقانه می خوانم
عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

عکس نوشته فانتزی دختر باس

سفری به دور دنیاست وقتی دستانم تا انتها رویت را نوازش می کنند . . .

عکس نوشته فانتزی دختر باس

در شعرهایم “من” و “تو” بسیار است
اما قحطی “ما” آمده انگار !

عکس نوشته فانتزی دختر باس

تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد !

عکس نوشته فانتزی دختر باس

مقصد مهم نیست ، مسیر هم مهم نیست
حتی خود سفر هم چندان مهم نیست ، همسفر خیلی مهمه . . .

عکس نوشته فانتزی دختر باس

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

عکس نوشته فانتزی دختر باس

من میتونم دنیا رو یه دستی فتح کنم
به شرطی که اون دست دیگه ام رو تو گرفته باشی . . .

عکس نوشته فانتزی دختر باس

عکس نوشته فانتزی (40)

عکس نوشته فانتزی دختر و پسر

همچنین دیدن فرمایید