شیک پارس

عکس نوشته فانتزی کارتونی با متن های بسیار زیبا و احساسی

عکس نوشته فانتزی کارتونی

در این مطلب از سایت شیک پارس برای شما نمونه هایی از عکس نوشته فانتزی کارتونی   ,عکس نوشته های فانتزی غمگین,عکس نوشته های فانتزی و غمگین,عکس نوشته غمگین و فانتزی,عکس نوشته عاشقانه فانتزی جدید,عکس نوشته های عاشقانه فانتزی  فراهم آورده ایم.

عکس نوشته فانتزی کارتونی با متن های بسیار زیبا و احساسی

جدیدترین عکس نوشته فانتزی,عکس نوشته های فانتزی غمگین,

عکس نوشته فانتزی (42)

عکس نوشته های فانتزی و غمگین,

عکس نوشته فانتزی (43)

عکس نوشته غمگین و فانتزی

عکس نوشته فانتزی (44)

عکس نوشته عاشقانه فانتزی جدید

عکس نوشته فانتزی (45)

عکس نوشته های عاشقانه فانتزی

عکس نوشته فانتزی (46)

عکس نوشته های عاشقانه و فانتزی

عکس نوشته فانتزی (47)

عکس نوشته عاشقی فانتزی,عکس نوشته عاشقانه و فانتزی

عکس نوشته فانتزی (48)

عکس نوشته ی عاشقانه فانتزی

عکس نوشته فانتزی (49)

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

ساعتی که رفتار تند عقربه هایش را کنار تو طاقت نداشتم
خواب مانده است . . .

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

کاش میشد بچگی را زنده کرد
کودکی شد،کودکانه گریه کرد
شعر ” قهر قهر تا قیامت” را سرود
آن قیامت، که دمی بیش نبود
فاصله با کودکی هامان چه کرد ؟
کاش میشد ، بچگانه خنده کرد …

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

تو را سفید می نویسم که ازدحام تمام رنگ هاست
و عاشقانه می خوانم
عشقی که حاصل جمع تمام عاطفه هاست !

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

سفری به دور دنیاست وقتی دستانم تا انتها رویت را نوازش می کنند . . .

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

در شعرهایم “من” و “تو” بسیار است
اما قحطی “ما” آمده انگار !

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد !

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

مقصد مهم نیست ، مسیر هم مهم نیست
حتی خود سفر هم چندان مهم نیست ، همسفر خیلی مهمه . . .

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

من میتونم دنیا رو یه دستی فتح کنم
به شرطی که اون دست دیگه ام رو تو گرفته باشی . . .

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

در دنیا فقط 3 نفر هستند
که بدون هیچ چشم داشت و منتی و فقط به خاطر خودت خواسته هایت را برطرف می کنند !
پدر و مادرت و نفر سومی که خودت پیدایش می کنی . . .

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

بنام دوگل بهشت
یکی عشق و دیگری سرنوشت
به قلم گفتم بنویس ؟ هرچه دلش خواست نوشت
مارا خاک پای دوست ، دوست را تاج سر ما نوشت . . .

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

به جان چشمانت قسم این بار چنان رفتنی ام

که کاسه های آب را هم قسم دهی ، نه آن روزها بر میگردد و نه من . . .

عکس نوشته فانتزی کارتونی عاشقانه

عکس نوشته فانتزی (50)

عکس نوشته فانتزی زیبا,عکس نوشته فانتزی

همچنین دیدن فرمایید