شیک پارس

زمان دقیق واریز یارانه نقدی در شهریور ماه ۹۴

زمان دقیق واریز یارانه شهریور ۹۴

یارانه,زمان واریز یارانه ها,یارانه شهریور 94,زمان دقیق واریز یارانه شهریور 94

زمان دقیق واریز یارانه نقدی شهریور ماه ۹۴ را در این پست بخوانید . یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی شهریور ۹۴ طبق معمول آخر هر ماه این واریز صورت می گیرد . یارانه شهریور ۹۴ نیز ساعت ۲۴:۰۰ در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ واریز می گردد و از آن پس قابل برداشت خواهد بود . پنجاه و سومین مرحله یارانه نقدی شهریور ماه ۹۴ سال جاری همانند ماه های گذشته به ازای هر نفر ۴۵۵۰۰۰ ریال ساعت ۲۴:۰۰ مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۴ به حساب سرپرستان محترم خانوارها واریز و قابل برداشت خواهد بود .

زمان دقیق واریز یارانه شهریور ۹۴