شیک پارس

دانلود عکس نوشته های زیبا و بسیار احساسی برای دختر خانم فانتزی پسند

دانلود عکس نوشته های زیبا

در این مطلب از سایت شیک پارس برای شما نمونه هایی از دانلود عکس نوشته های زیبا دانلود عکس نوشته ساز,دانلود عکس نوشته های زیبا,دانلود عکس نوشته عاشقانه,دانلود عکس نوشته غمگین,دانلود عکس نوشته دلتنگی,دانلود عکس نوشته پدر,دانلود عکس نوشته های غمگین  فراهم آورده ایم.

دانلود عکس نوشته های زیبا و بسیار احساسی برای دختر خانم فانتزی پسند

دانلود عکس نوشته غمگینی

دانلود عکس نوشته (3)

دانلود عکس نوشته غمگین تیکه دار

دانلود عکس نوشته (4)

دانلود عکس نوشته دلتنگی عاشقانه

دانلود عکس نوشته (5)

دانلود عکس نوشته دلتنگی و دوری

دانلود عکس نوشته (6)

دانلود عکس نوشته دلتنگی و تنهایی

دانلود عکس نوشته (7)

دانلود عکس نوشته های دلتنگی

دانلود عکس نوشته (8)

دانلود عکسهای نوشته دلتنگی

دانلود عکس نوشته (9)

دانلود عکس نوشته دلتنگم

دانلود عکس نوشته (10)

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

قافیه هایش با من ، ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد

چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان تو روح از تنشان خواهد برد . . .

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

انسانهای خوب همانند گلهای قالی اند

نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن ، دائمی اند !

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

دیـگـــر نه اشـکـــهایــم را خــواهـی دیــد

نه التـــمـاس هـــایم را

و نه احســـاســاتِ ایــن دلِ لـعـنـتـی را…

به جـــایِ آن احســـاسی که کُـــشـتـی

درخـتـی از غــــرور کـاشـتم…

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

دلی که شکستی را گچ چاره نکرد ، گل گرفتمش . . .

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

با یاد تو این ستاره ها رنگی بود / این دفتر خاطرات من سنگی بود

از درس کلاس عاشقی سهمم باز / یک زنگ فقط دوری و دلتنگی بود . . .

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد / آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد . . .

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

لعنت به همه ی قانون های دنیا که در آن شکستن دل پیگرد قانونی ندارد . . .

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

تا دیروز ، هرچه می نوشتم عاشقانه بود

از امروز ، هرچه بنویسم صادقانه است

عاشقانه دوستت دارم . . .

دانلود عکس نوشته ی دلتنگی

دانلود عکس نوشته های زیبا و بسیار احساسی

دانلود عکس نوشته درمورد دلتنگی,دانلود عکس نوشته از دلتنگی

همچنین دیدن فرمایید