• رنگ سال رنگی است که هر سال چند ماه قبل از سال نو منتظرش هستیم تا برسد و تکلیف انتخاب رنگ مد سال برایمان روشن شود .

رنگ سال 95 مشخص شد – رنگ سال 2016 را می دانید؟ 

مدل مانتو مد روز رنگ سال 2016

مدل مانتو 2016-خوش آب و رنگ و مجلسی!