شیک پارس

مدل شلوار سندبادی دخترانه مخصوص تابستان

شلوار سندبادی دخترانه خنک تابستانه

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (20)

شلوار  سندبادی دخترانه مخصوص تابستان

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (1)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (2)

مدل شلوار سندبادی دخترانه

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (3)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (4)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (5)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (6)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (7)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (8)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (9)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (10)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (11)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (12)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (13)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (14)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (15)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (16)

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (17)

شلوار سندبادی

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (18)

 شلوار دخترانه مخصوص تابستان

شلوار-نخی-گشاد-زنانه , شلوار-سمبادی-زنانه , شلوار-تابستانی-زنانه (19)

مدل شلوار سندبادی:http://shikpars.com/alladinks-model-for-girls-for-the-summer

همچنین دیدن فرمایید