شیک پارس

ریجکت نامه احمدی نژاد به ترامپ

نامه احمدی نژاد به ترامپ برگشت خورد

بازگشت نامه احمدی نژاد به ترامپ (1)

نامه احمدی نژاد به ترامپ برگشت خورد؟ (2)

برگشت نامه احمدی نژاد به ترامپ 

پیرو انتشار اخباری در خصوص سرنوشت نامه احمدی نژاد به ترامپ، یک منبع آگاه در گفتگو با عصرایران این اتفاقات را تایید کرد.

این منبع آگاه گفت: به دلیل عدم رعایت تشریفات و عرف دیپلماتیک، سفارت سوئیس نامه احمدی نژاد به ترامپ را برگشت زده و علت این اقدام را «نامه رسان» نبودن اعلام کرده است که در این صورت این نامه برای ترامپ ارسال نشده است.

نامه احمدی نژاد به ترامپ برگشت خورد؟ (1)

نامه احمدی نژاد به ترامپ برگشت خورد

سفارت سوئیس صرفا حافظ منافع آمریکا در ایران است نه پیام رسان و صندوق پستی و این مهم سبب شده که حاشیه های نادرستی در خصوص این نامه صورت پذیرد.

این منبع آگاه ادامه داد: احتمالا نامه های پیشین احمدی نژاد به خصوص نامه وی به اوباما نیز احتمالا به این سرنوشت دچار شده و ریجکت شده است.

بازگشت نامه احمدی نژاد به ترامپ (2)

همچنین دیدن فرمایید