برای برخی افراد، روزهایی که ساندویچ تن ماهی(یا به عبارت درست تر ساندویچ سالاد تن ماهی) دارند، یادآوری شادترین خاطرات کودکی است. با درست کردن این ساندویچ ساده خانگی، دلتنگی آن روزها را رفع کنید.

ساندویچ تن ماهی
ساندویچ تن ماهی

برای مشاهده طرز تهیه به سایت پارسی دی مراجعه کنید