لباس مادر و دختر- ست لباس مادر و دختر

عکس ست لباس مادر و دختر مناسب چن قلو ها

از درختی که مام بالا رفت
دخت بر شاخ نیز غیژد تفت

گفت و خوش گفت پیر برزیگر
این چنین دختر آنچنان مادر

سری آنسان سزای این پنجه
به چنان دیگ، لایق این کمچه

مدل های لباس ست مادر و دختر

مدل استایل شیک ست لباس مادر و دختر

مادر ای یکدانه و تنهاترین غم خوار من
از من عاشق‌تر به من دیوانه و بیمار من

وصف تو نتوان به صدها دفتر و دیوان نوشت
ای که وصفت روز و شب‌ها تا ابد در کار من

پروراندی جان من با رنج‌های بی‌شمار
کی شود قربانیت این جان بی‌مقدار من

مدل های لباس ست مادر و دختر

جدیدترین مدل ست مادر و دختر و مدل های ست مادر و دختر

جدیدترین مدل ست مادر و دختر و مدل های ست مادر و دختر (8)

خرج کردی عمر خود را تا بروید جان من
من به لطفت زنده‌ام ای ابر باران‌دار من

شرح لطفت در ازل افسانه‌ای ننوشته بود
جان به قربان تو ای زیباترین پندار من

قصه ننوشته مهر و وفا را خوانده‌ای
ای که مهرت تا ابد در سینه تبدار من

مدل شیک بلیزو شلوار ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر

ز گیتی همی پند مادر نیوش
به بد تیز مشتاب و چندین مکوش

ستمگر چرا گشتی ای ماهروی
همه رازها پیش مادر بگوی

گر از تور دارد ز مادر نژاد
هم از تخم شاهی نپیچد ز داد

 

 لباس ست مادر و دختر

مدل لباس راحتی ست لباس مادر و دختر

نگر به موسی عمران که از بر مادر
به مدین آمد و زان راه گشت او مولا

 

مدل پرنسسی ست لباس مادر و دختر

اگر خورشید خواهی سایه بگذار
چو مادر هست شیر دایه بگذار

 

ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر -لباس ست مادر و دختر

ای سنایی وارهان خود را که نازیبا بود
دایه را بر شیرخواره مهر مادر داشتن

 

مدل های لباس ست مادر و دختر

مدل مجلسی ست لباس مادر و دختر

  ست مادر و دختر

فرزند، ز مادر است خرسند
بیگانه کجا و مهر مادر

ست لباس مادر و دختر -لباس ست مادر و دختر مجلسی

مدل لباس پرنسسی ست مادر و دختر + ست مادر و کودک 4

مدل های پرنسسی ست لباس مادر و دختر -لباس ست مادر و دختر

آسودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر

مدل لباس ست مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر -لباس ست مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر

مادر! گناه زندگیم را به من ببخش
زیرا اگر گناه من این بود، از تو بود

هرگز نخواستم که ترا سرزنش کنم
اما ترا به راستی از زادن چه سود؟

در دل مگو که از تو و رنج تو آگهم
هرگز مرا چنانکه خودستی گمان مدار…

دردم یکی نبود که زودش دوا کنی
آن به که دل نبندی ازین پس به کار من

مدل های لباس ست مادر و دختر

مادر! من آن امید ز کف رفته توام
کز هر چه بگذری، نتوانی بدو رسید…

مادر! من آن امید ز کف رفته توام
درد مرا مپرس و گناه مرا ببخش…

مادر! تو بی گناهی و من نیز بی گناه
اما سزای هستی ما، در کنار ماست

از یکدگر رمیده و بیگانه مانده ایم
وین درد، درد زندگی و روزگار ماست

ست لباس مادر و دختر -لباس ست مادر و دختر

مادری دارم
بهتر از برگ درخت

بوی ترانه‌ای گمشده می‌دهد
بوی لالایی که روی چهره مادرم نوسان می‌کند
از پنجره
غروب را به دیوار کودکی‌ام تماشا می‌کنم

ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر (10)

این‌جا مادران از کویر می‌آیند
اما دریا می‌زایند

زیباترین ست مادر و دختر پرنسسی + ست مادر و فرزند

ست لباس مادر و دختر (11)

نرفت از سرم هر گز هوای تو مادر
هنوز می‌تپد این دل برای تو مادر

چه‌سان زبان بگشایم که خجلت آهنگم
نکرده‌ام دل و جان را فدای تو مادر

چه چاره گر نبرم داغ هجر تو به عدم
امید قلب حزینم لقای تو مادر

چو شبنم است سرو برگ رنگ این گلشن
مدام می‌شنوم من صدای تو مادر

ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر

درین چمن که حضور جفاست مضمونش
چه نعمت است به عالم وفای تو مادر

مقیم منزل عزت کسی توان گشتن
که بود حاصل کارش رضای تو مادر

نشد ز کیف و کم عمر چشم ما روشن
حقیقت است به هر جا صفای تو مادر

رموز جوهر تُست بایزید و بایقرا
به این مقام رسیدن عطای تو مادر

نبود لایق این گنج و این کمال رفیع
اگر نبود نصیبش دعای تو مادر

ست لباس مادر و دختر

در چشم‌های خوب تو یک آسمان غم است
انگار خیس شبنم گل‌های مریم است

در من شکست بغض ترک خورده قدیم
وقتی که در صدای تو آه دمادم است

از دست‌های روشن تو شعله می‌کشد
مادر! نوازشی که به پاکی شبنم است

پیچیده عطر عشق زلال تو در دلم
عشقی که جاودانه‌ترین عشق عالم است

ست لباس مادر و دختر (14)

رعایت اصول هارمونی و قوانین ست مادر و دختر

رعایت اصول هارمونی و قوانین ست مادر و دختر

 

ست لباس مادر و دختر (15)

در چشم‌های خوب تو یک آسمان غم است
انگار خیس شبنم گل‌های مریم است

در من شکست بغض ترک خورده قدیم
وقتی که در صدای تو آه دمادم است

از دست‌های روشن تو شعله می‌کشد
مادر! نوازشی که به پاکی شبنم است

پیچیده عطر عشق زلال تو در دلم
عشقی که جاودانه‌ترین عشق عالم است

ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر (16)

به تن بخشد روان آوای مادر
زداید غم ز دل سیمای مادر

فراموشت شود رنج و غم و درد
ببینی تا رخ زیبای مادر

اگر ملک جهان را بر تو بخشند
بحق حق نگیرد جای مادر

مشام جان ز مادر شد معطر
بود جنت به زیر پای مادر

ست لباس مادر و دختر (17)

به تن بخشد روان آوای مادر
زداید غم ز دل سیمای مادر

فراموشت شود رنج و غم و درد
ببینی تا رخ زیبای مادر

اگر ملک جهان را بر تو بخشند
بحق حق نگیرد جای مادر

مشام جان ز مادر شد معطر
بود جنت به زیر پای مادر

جدیدترین مدل های ست مادر و دختر 2017

ست لباس مادر و دختر -لباس ست مادر و دختر

من زاده شدم به عشق مادر
پرورده شدم به عشق مادر

در دامن او شدم چنین نور
پیوسته شدم به عشق مادر

بوی تن او بهار هر فصل
بشکفته شدم به عشق مادر

تعلیم نمودیم بیاموز
وارسته شدم به عشق مادر

ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر (19)

از رنج زمان عبور دادی
نی خسته شدم به عشق مادر

آموخت مرا صبور باشم
دل‌بسته شدم به عشق مادر

هر ملک به زیر پای مادر
گل‌دسته شدم به عشق مادر

چون داد مرا ز شیره جان
لب‌بسته شدم به عشق مادر

ست لباس مادر و دختر (20)

مادر، اگر دعای شبانگاهی‌ت نبود
من در لهیب آتش غم می‌گداختم

مادر، اگر گناه نبود این به درگهت
بی‌شک تو را به جای خدا می‌شناختم

تا دیده‌ام به روی جهان باز شد، ز شوق
لبخند مهربان تو جان در تنم دمید

فریاد حاجتم چو برون آمد از گلو
دست نوازش تو به فریاد من رسید

ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر (21)

مادر، قسم به آن همه شب‌زنده‌داری‌ت
که اندر سرم هوای تو هست و صفای تو

آیینه‌دار مهر و عطوفت تویی، تویی
خواهم که سر نهم به خدا من به پای تو

روزی که طفل زار و نحیفی بُدم، ز مهر
چون جان خود، مرا تو نگهدار بوده‌ای

ست لباس مادر و دختر (22)

مادر، به راه زندگی من فدا شدی
دایم مرا تو مونس و غمخوار بوده‌ای

مادر قسم به تو، که تویی نور کردگار
یزدان تو را، ز نور وفا آفریده است

نازم به آن شکوه و به آن عزت و مقام
جنت به زیر پای تو خوش آرمیده است

ست لباس مادر و دختر (23)

[box type=”error” fontsize=”15″ radius=”35″]

برای دیدن آرشیو کامل از مدل های ست لباس مادر ودختر ،کلیک کنید

 

[/box]

ست لباس مادر و دختر (24)

ست لباس مادر و دختر

مرا ز شیره جان دادی تو شیر مادر
در پای نوجوانت گشتی تو پیر مادر

کانون زندگانی گرم از محبت توست
آغوش گرم خود را از ما مگیر مادر

گر کودک عریزت خاری رود به پایش
دیگر ز زندگانی گردی تو سیر مادر

ست لباس مادر و دختر (25)

پاس محبت تو از دست ما نیاید
چون مهر مادی نیست جبران‌پذیر مادر

در زیر پای مادر باشد بهشت، آری
در منزلت ترا نیست هرگز نظیر مادر

تو کودکان خود را آزاد پرورانی
خود را بدین محبت کردی اسیر مادر

ست لباس مادر و دختر (26)

سیلاب اشک گردد جاری ز دیده تو
گر نور چشمت آید در خانه دیر مادر

کودک به روز مادر با هدیه‌های ناچیز
سر را ز شرمساری افکنده زیر مادر

بر لوح آفرینش پرتو جاویدانی‌ست
از صدق دل بگویم هرگز نمیر مادر

ست لباس مادر و دختر (27)

سلطان غم، چشم و چراغم مادر
تنها گل گلزار باغم مادر

بعد از خدا تنها امیدم مادر
من با دعایت روسفیدم مادر

در قلب من این آرزوی آخر است
گویند بهشت در زیر پای مادر است

ست لباس مادر و دختر (28)

ای وای من قدر تو را نشناختم
من را ببخش تنها به خود پرداختم

تو با بدی‌ام ساختی و سوختی
تنها چراغ خانه را افروختی

هر جمعه‌ها چشمت به قاب جاده‌ها
شاید بیاید امن یجیب جاده‌ها

ست لباس مادر و دختر (29)

ست لباس مادر و دختر (30)

کسی که تا همیشه پای من سوخت
چراغ خانه سرد من افروخت

شبی که سر به بالین تبم سوخت
زمین و آسمان یکجا به هم دوخت

مادر تویی دار و ندارم مادر
بعد از تو من دیگر چه دارم مادر

ای گریه‌ات پشت و پناهم مادر
من با دعایت روبراهم مادر

ست لباس مادر و دختر (31)

مدل های لباس ست مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر (32)

ست لباس مادر و دختر (33)

ست لباس مادر و دختر (34)

ست لباس مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر (35)

ست لباس مادر و دختر (36)

مدل های لباس ست مادر و دختر

ست لباس مادر و دختر (37)

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید