شیک پارس

ترامپ، پاسخ احمدی نژاد را داد

 

ترامپ، تلگرامی پاسخ احمدی نژاد را داد 

ترامپ-پاسخ-احمدی-نژاد-را-داد

روزنامه قانون در ضمیمه طنز امروزش «تلگرام استریپ» مکالمه احمدی نژاد با ترامپ را منتشر کرد.

 

همچنین دیدن فرمایید